OnderwijsAdvies en Marant gaan samen verder. De Raden van Toezicht van beide organisaties zoeken een ondernemende en enthousiaste directeur bestuurder om de fusie vorm te geven en de gezamenlijke ambities waar te maken.

Directeur- bestuurder

Over Advirant

OnderwijsAdvies en Marant zijn gefuseerd. De fusie is vooralsnog een bestuurlijke fusie, waarbij een overkoepelende stichting is opgericht, genaamd Advirant.

Advirant is de bestuurder van de stichting OnderwijsAdvies en de stichting Marant en is  financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor beide stichtingen en haar medewerkers. De intentie van Onderwijsadvies en Marant is in een later stadium over te gaan tot een volledige juridische fusie.

Bij de oprichting van Advirant is een geïntegreerde raad van toezicht van start gegaan. De directeur- bestuurder van OnderwijsAdvies zou per 1 september de directeur- bestuurder worden van Advirant. Recent heeft de huidige directeur- bestuurder van OnderwijsAdvies echter te kennen gegeven per 1 september 2020 de organisatie te verlaten. De raden van toezicht van OnderwijsAdvies en Marant hebben besloten om een twee koppig bestuur aan te stellen, waarvan een nieuwe directeur- bestuurder van de fusieorganisatie extern zal worden geworven en de eindverantwoordelijkheid draagt. Het organisatiemodel van Advirant is nog onderwerp van onderzoek.

Over OnderwijsAdvies

OnderwijsAdvies wil met onafhankelijke en gepassioneerde experts resultaatgerichte en integrale diensten leveren met meerwaarde voor de klant. Met lef en ondernemerschap worden duurzame, innovatieve oplossingen geboden. De klant blijft zelf eigenaar van zijn ontwikkelproces waarbij OnderwijsAdvies de rol van ‘critical friend’ en veranderkundige inneemt.

Betrokkenheid, voortdurend leren en resultaatgerichtheid zijn de belangrijke drijvers van de organisatie en de cultuur. De belangrijkste belanghebbenden voor Training & Advies en Kind & Jeugd zijn schoolbesturen en scholen in het PO, VO en MBO, samenwerkingsverbanden, Voorschoolse instellingen, leraren, leerlingen, ouders en gemeenten. OnderwijsAdvies is gevestigd in Zoetermeer en heeft een vestiging in Hoofddorp. Daarnaast zijn er diverse werklocaties in de Randstad. De omzet van OnderwijsAdvies is voor 2020 begroot op circa 14,5 miljoen euro. Er zijn bij OnderwijsAdvies 242 medewerkers in dienst.

Over Marant

Marant is een innovatieve adviesorganisatie voor onderwijsontwikkeling en onderwijszorg. Met passie en ervaring wil Marant samen met onderwijsprofessionals en bestuurders het onderwijs echt veranderen en verbeteren. Marant werkt voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en op het terrein van de voorschoolse educatie. Marant werkt ook voor overheden en instellingen die actief zijn in de educatieve sector. Voor ouders en kinderen is Marant een toegankelijke en deskundige partner voor dyslexie, dyscalculie en gedragsbehandeling.

Marant is gevestigd in Elst en is met name in het zuiden en oosten van het land actief. De omzet van Marant is voor 2020 begroot op circa 8 miljoen euro. Er zijn 118 medewerkers in dienst.

Meerwaarde OnderwijsAdvies & Marant

De missies van OnderwijsAdvies en Marant komen voor een groot deel overeen en versterken elkaar.

OnderwijsAdvies wil werken aan het beste onderwijs en de beste zorg voor elk kind/elke jongere. Zodat elk kind/elke jongere zich optimaal kan ontwikkelen. 

Marant zet zich in voor een Nederland waar iedereen goed kan leren en werken. Bij Marant snappen we dat je leren moet leren. En vooral moet doen! Ons werk is dan ook geen papier maar praktijk. We begrijpen complexiteit maar geloven in eenvoud. Marant maakt ingewikkelde problemen inzichtelijk en weet passende oplossingen te vinden. 

Wij zijn nieuwsgierig naar alles wat nieuw is op het gebied van leren en ontwikkelen en koppelen die kennis op maat aan jouw vraag. Bij Marant geloven we dat met samenwerking het onmogelijke mogelijk wordt. Wij werken met plezier, we geloven in onze meerwaarde en we verrassen graag.

Door de fusie beschikken OnderwijsAdvies & Marant over een breed portfolio gericht op zorg voor kinderen, het opleiden van leidinggevenden in het onderwijs en op het primaire, secundaire en tertiaire proces van organisaties voor voorschool tot en met de MBO.
Het onderscheidend vermogen en de kracht van OnderwijsAdvies ligt op het gebied van persoonlijk leiderschap, kwaliteit van onderwijs, leren en leervaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling, begaafdheid en het jonge kind.
Bij Marant ligt het onderscheidend vermogen vooral op het gebied van schoolleidersopleidingen, leiderschap, netwerken, coaching, assessment en interim management en binnen de zorg op het gebied van innovatieve dyslectie-behandeling.

De meerwaarde van het samengaan is in het fusie document als volgt omschreven:

 • Samen kunnen beide stichtingen beter aan hun missie voldoen;
 • De regionale dekking is aansluitend en gedeeltelijk overlappend;
 • De totale productportfolio zal groter worden;
 • Voor personeel van beide organisaties is meer ontwikkeling mogelijk, meer uitwisseling van kennis/informatie en carrièremogelijkheden nemen toe;
 • Er is meer ruimte voor innovatie en productontwikkeling en deze kan breder worden benut;
 • OnderwijsAdvies & Marant een betere verhouding kwaliteit/inkomsten/kosten realiseren door het optimaliseren van de backofficeprocessen en systemen en lagere kosten per eenheid.

In het fusie document zijn dan ook de volgende strategische ambities omschreven:

 • Het leveren van een bijdrage aan het leren en ontwikkelen van kinderen, ouders, professionals en organisaties;
 • Meer kinderen en meer scholen helpen;
 • Zowel landelijk als regionaal een sterke speler in onderwijsadvisering;
 • Meer impact op het maatschappelijk speelveld;
 • Dienstverlening voor de hele onderwijsketen: Voorschool, PO, VO, MBO;
 • Een financieel gezonde organisatie;
 • Meer investeringsruimte en betere mogelijkheden voor innoveren en doorontwikkelen;
 • Een betere spreiden spreiding van de risico’s en daardoor minder bevattelijk voor tegenvallers.

De strategie van OnderwijsAdvies & Marant is samengevat het leveren van een bijdrage aan het leren en ontwikkelen van kinderen, ouders, professionals en organisaties en richt zich op de hele onderwijsketen.

Het op een goede wijze organiseren van deze activiteiten (transparant en duidelijk, met betrokkenheid van de professionals en resultaatgericht) zal een goed fundament leggen in de organisatie van beide stichtingen. Het realiseren van gezamenlijke successen in de markt en het verhogen van de productiviteit over de gehele linie in deze fase van de fusie zal een impuls geven aan de verdere (juridische) integratie van OnderwijsAdvies en Marant.

Opdracht tijdens de bestuurlijke fase van de fusie

Voor de nieuwe directeur-bestuurder is de kernopdracht het realiseren van significante, duurzame en gezonde (financiële) positie van OnderwijsAdvies & Marant en het ontwikkelen van een slagvaardige, commerciële en innovatieve organisatie. Daarbij zijn de volgende prioriteiten van belang:

 • ontwikkelen van een plan en aanpak voor de transitieperiode, in samenwerking met de leidinggevenden en de professionals;
 • door innovatief ondernemerschap snel en adequaat benutten van kansen in de markt, proactief en in co-creatie met opdrachtgevers en samenwerkingspartners;
 • aangaan van betekenisvolle en duurzame relaties met de stakeholders van OnderwijsAdvies & Marant (landelijk en regionaal), om daarmee de maatschappelijke en commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren en te profileren;
 • het verder positioneren en profileren van OnderwijsAdvies en Marant als een expert-partner en dienstverlener voor onderwijs en jeugdzorg;
 • het voorbereiden en ontwikkelen van een plan voor de juridische integratie van de stichtingen en de positionering van de te onderscheiden merken in de markt. 

Functie

De directeur-bestuurder is statutair directeur van de overkoepelende stichting Advirant en in die hoedanigheid van de stichting OnderwijsAdvies en de stichting Marant. Hij/zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Hij/zij is samen met de medebestuurder eindverantwoordelijk en stuurt samen met het management de organisatie aan.

De directeur-bestuurder richt zich met name op marktontwikkelingen en heeft een heldere visie op de verdere ontwikkeling en positionering van OnderwijsAdvies & Marant. Hij/zij is bij uitstek in staat creativiteit en ondernemerschap onder de professionals te stimuleren en om te zetten in aansprekende proposities in de markt.

De directeur-bestuurder heeft goed financieel inzicht en is in staat samen met het management de bedrijfsvoering te optimaliseren. Tezamen met het management moeten de ondersteunende processen verder worden gestroomlijnd en verbeterd, en in de werkwijze van de teams worden geborgd.

De directeur-bestuurder is een boegbeeld (intern en extern), toont de gewenste leiderschapsstijl (coachend en zakelijk), zet mensen in hun kracht en gunt anderen het podium. Hij/zij zal intern zichtbaar moeten zijn als communicatieve leider, verbinder en inspirator.

Profiel

Kennis, ervaring en vaardigheden:

 • heeft bewezen ervaring in dragen van integrale eindverantwoordelijkheid in een organisatie met hoogopgeleide professionals en onderschrijft de principes van good governance;
 • heeft ervaring met het leidinggeven aan transformatie- en veranderingsprocessen t.a.v. visie, strategie en cultuur;
 • is ondernemer met aantoonbare ervaring in jeugdzorg of commerciële dienstverlening, marktpositionering en het verwerven van strategische opdrachten;
 • heeft brede ervaring, schakelt makkelijk tussen primair proces en de marktkant en de diverse aspecten van de bedrijfsvoering;
 • heeft kennis van en netwerk in het onderwijs en de jeugdzorg;
 • heeft een academische werk- en denkniveau.

Competenties:

 • analytisch en conceptueel sterk;
 • visionair, ambitieus, boegbeeld en inspirerend;
 • ondernemend, executie kracht en resultaatgericht;
 • omgevings- en interpersoonlijk sensitief;
 • verbindend en samenwerkingsgericht;
 • authentiek en mensgericht leiderschap;
 • Toegankelijk, open en transparant.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt marktconform betaald. Dit komt overeen met een bruto jaarsalaris van maximaal €120.000,- bij een full time dienstverband en is aan de WNT gerelateerd.

De directeur-bestuurder krijgt een aanstelling voor twee jaar, zo mogelijk gevolgd door een vaste aanstelling.

Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Onderwijsadviesbureaus.

Selectieprocedure

OnderwijsAdvies & Marant laten zich in deze procedure bijstaan door Tom Geerdink van Vanderkruijs, partner in executive search. De voorselectie van kandidaten wordt door hem uitgevoerd.

De door de selectiecommissie geschikt geachte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. In de selectiecommissie nemen twee toezichthouders (OnderwijsAdvies en Marant), de twee interim bestuurders en een vertegenwoordiging van de OR (van OnderwijsAdvies en Marant) deel.

Met de eindkandidaat/-kandidaten zal een tweede verdiepend gesprek plaatsvinden met de selectiecommissie, eventueel aangevuld met andere professionals uit de organisatie.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel Nederlandstalig cv) te sturen aan Advirant@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Mariella Engels of Tom Geerdink op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Vanderkruijs wint tevens de referenties in.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met gesprekken in de maand november. Zodra de exacte data zijn vastgelegd, zult u hierover geïnformeerd worden.

Delen

Marielle Engels
Tom Geerdink