Met het hele team werken aan gemeenschappelijke doelen en kwaliteit 

Wat is een professionele leergemeenschap?

Verbiest (2008) vat het als volgt samen: “Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leraren en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.”

Je zou ook kunnen zeggen: een PLG is een procesinstrument om de cultuur van het onderwijssysteem (in de breedste zin van het woord) te veranderen, waarbij alle betrokkenen samenwerken en leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs is het grootste onderscheidend vermogen dat een school kan bieden. Kwaliteit zit in mensen, in gedrag, in de (leer)cultuur in plannen, in innovatiekracht en het maken van afspraken en het borgen ervan.

Kwaliteit bouw je met moeite op en is niet iets wat geen aandacht behoeft, wanneer het er eenmaal is. Onze adviseurs begeleiden vele scholen op het gebied van schoolplannen, , professionele cultuur, audits en andere kwaliteitsaspecten. Ga eens in gesprek om te kijken hoe we samen kunnen werken aan blijvende kwaliteit op jouw school.

Interim IB of manager

Zit je plotseling zonder IB-er of directeur? Door zwangerschap, ziekte of andere omstandigheden? Wij leveren snel een goede interimmer die kan inspringen op elk niveau.

Diensten

Interim management

Voor besturen/ scholen die op zoek zijn naar een tijdelijke directeur/manager.

Lees meer
Interim IB-ers

Voor directeuren/bestuurders die (op kort termijn) een interim IB-er nodig hebben.

Lees meer
Professional Capital

Het team bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. Dus investeer daar in!

Lees meer
Shirley Clarke congres 15 mei De kracht van formatief werken is uitgesteld

Het congres 'De kracht van formatief werken' met Shirley Clarke is verplaatst. Het gaat door op 20 j…

Lees meer
Sturen op onderwijskwaliteit

Onderwijskundig leidinggevende in plaats van regelaar

Lees meer
Teamscholing-Goed lesgeven

Met het team leren over o.a. didactiek, werkvormen, differentiëren en feedback

Lees meer