Onderwijs aan talentvolle leerlingen slim vorm geven

Een compleet aanbod voor begaafde leerlingen

Onderzoeken, signaleren, beleid formuleren, compacten, versnellen, verrijken, verdiepen en verbreden. Met Surplus, Expertisecentrum voor begaafden werkt het.

Gestructureerde en beleidsmatige aanpak

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen vraagt een gestructureerde beleidsmatige aanpak. Start met de Surplus quickscan en vervolg met Dol-fijn excellent; een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen. het plan biedt volop ruimte voor schoolspecifieke invullingen.

Onderzoek en begeleiding

Met Surplus Signaal Digitaal brengen scholen zelf de aard en mate van begaafdheid in beeld. Wanneer de ondersteuningsvraag complex is, kunnen onze adviseurs aanvullend onderzoek doen. Aansluitend bieden zij begeleiding bij het vinden van de juiste ondersteuning op school en thuis.

Onderwijs aan talentvolle leerlingen slim vorm geven

Dat kan o.a. door:

  • Onderzoek en signalering
  • Beleid
  • Scholing en training
  • Materialen
  • Ondersteuning

Hiervoor ben je bij OnderwijsAdvies aan het juiste adres.

Agenda

Volg gratis het webinar over Acadin, het uitdagende digitale programma voor talentvolle leerlingen!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs

Ben jij de begaafdenspecialist op jouw school/ bestuur? OnderwijsAdvies organiseert 3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar waarin intervisie en het delen van informatie over een bepaald thema centraal staan.

Doelgroep
Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Het Acadin congres op 7 oktober staat in het teken van interactie en workshops. Meld je nu aan!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | (Bovenschoolse) directeuren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

In de training 'Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem', staat de vraag centraal hoe je beter om kunt gaan met een aantal specifieke leer- en gedragsstoornissen in relatie tot hoogbegaafdheid. Lees verder!

Doelgroep
Leraren | Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Diensten

Arrangement voor begaafden

Voorkomen en aanpakken van bijvoorbeeld onderpresteren

Lees meer
Materialen begaafde leerlingen

Materialen die breed en compact in te zetten zijn voor de (hoog)begaafde leerlingen op school of thu…

Lees meer
Begaafdenbeleid op school

Passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen vraagt om een gestructureerde beleidsmati…

Lees meer
Shirley Clarke congres 15 mei De kracht van formatief werken is uitgesteld

Het congres 'De kracht van formatief werken' met Shirley Clarke is verplaatst. Het gaat door op 20 j…

Lees meer

Producten

Pienter! 1-2 Compleet
: € 372,00
Pienter!1-2 Proefpakket
: € 21,00
Pienter!1-2 Map D
: € 104,00
Somplextra compleet
: € 525,00

Contactpersonen

Greetje van Dijk
Greetje van Dijk
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
IMG 9011 Jacqueline Fahrner Verbraeken Zoetermeer
Jacqueline Fahrner
  • GZ-psycholoog
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer