Onderwijs aan talentvolle leerlingen slim vorm geven

Een compleet aanbod voor begaafde leerlingen

Onderzoeken, signaleren, beleid formuleren, compacten, versnellen, verrijken, verdiepen en verbreden. Met Surplus, Expertisecentrum voor begaafden werkt het.

Gestructureerde en beleidsmatige aanpak

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen vraagt een gestructureerde beleidsmatige aanpak. Start met de Surplus quickscan en vervolg met Dol-fijn excellent; een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen. het plan biedt volop ruimte voor schoolspecifieke invullingen.

Onderzoek en begeleiding

Met Surplus Signaal Digitaal brengen scholen zelf de aard en mate van begaafdheid in beeld. Wanneer de ondersteuningsvraag complex is, kunnen onze adviseurs aanvullend onderzoek doen. Aansluitend bieden zij begeleiding bij het vinden van de juiste ondersteuning op school en thuis.

Onderwijs aan talentvolle leerlingen slim vorm geven

Dat kan o.a. door:

  • Onderzoek en signalering
  • Beleid
  • Scholing en training
  • Materialen
  • Ondersteuning

Hiervoor ben je bij OnderwijsAdvies aan het juiste adres.

Diensten

Arrangement voor begaafden

Voorkomen en aanpakken van bijvoorbeeld onderpresteren

Lees meer
Materialen begaafde leerlingen

Materialen die breed en compact in te zetten zijn voor de (hoog)begaafde leerlingen op school of thu…

Lees meer
Begaafdenbeleid op school

Passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen vraagt om een gestructureerde beleidsmati…

Lees meer

Producten

Pienter! 1-2 Compleet
: € 372,00
Pienter!1-2 Proefpakket
: € 21,00
Pienter!1-2 Map D
: € 104,00
Somplextra compleet
: € 525,00

Contactpersonen

Greetje van Dijk
Greetje van Dijk
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
IMG 9011 Jacqueline Fahrner Verbraeken Zoetermeer
Jacqueline Fahrner
  • GZ-psycholoog
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer