Prijs:
Gratis

Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs

Met ingang van 1 januari 2022 verandert de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Wat betekent dit voor de aanmelding van leerlingdossiers?

Het nieuwe Protocol Dyslexie, Diagnose & Behandeling 3.0 

Vanaf 1 januari 2022 werkt OnderwijsAdvies met het nieuwe Protocol Dyslexie, Diagnose & Behandeling 3.0 (PDDB 3.0) van het NKD. Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor Ernstige Dyslexie (ED) ook het stap voor stap handelen van de zorgverlener.

Vanaf 1 januari 2022 werkt OnderwijsAdvies met dit protocol 

Dat betekent dat per 1 januari een aantal wijzigingen zullen plaatsvinden op het gebied van doorverwijzen:

  1. Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)
    We spreken niet meer van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie maar van Ernstige Dyslexie. Dat betekent dat we soepeler omgaan met kinderen die ook een ander probleem/ ontwikkelingsstoornis hebben, bijvoorbeeld ADHD. Het kind moet uiteraard wel behandelbaar zijn.
  2. Ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde
    Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen. Het nieuwe protocol hanteert hierbij strengere criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen.

In de praktijk betekent dit dat kinderen:

  • Een E/V- score op lezen behalen om hen aan te kunnen melden voor de vergoede zorg. Eerder konden kinderen die een D/V score hadden voor technisch lezen in combinatie met een E/V- score voor spelling ook aangemeld worden. Dit is per januari 2022 niet meer zo. Er komt een overgangsperiode. De verschillende scenario’s in de overgangsperiode zijn te vinden in deze toelichtende brief.
  • Kinderen kunnen na het onderzoek mogelijk de diagnose Dyslexie of Ernstige Dyslexie (ED) krijgen. Kinderen die de diagnose Ernstige Dyslexie krijgen komen voor vergoede behandeling in aanmerking. Kinderen met de diagnose Dyslexie komen niet in aanmerking voor vergoede behandeling maar kunnen wel Remedial Teaching (RT) begeleiding krijgen vanuit onze RT praktijk het OA Leerhuis. Deze RT wordt niet vergoed maar zou gefinancierd moeten worden door ouders en/of school.

Scholen die willen weten wat de criteria zijn voor een Dyslexieonderzoek (dus niet Ernstige Dyslexie) kunnen deze criteria vinden in de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.

Gratis webinars over het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 

Voor scholen die willen weten wat deze wijziging precies betekent voor de aanmelding van dossiers, organiseren wij op 19 en 20 januari 2022 een gratis webinar. Tijdens dit webinar zullen we de veranderingen toelichten en je vragen beantwoorden. 

Data webinars - via Teams

  • 19 januari 2022 van 14.00 uur tot 15.00 uur
  • 20 januari 2022 van 15.30 uur tot 16.30 uur

Meld je aan voor dit webinar via onderstaand formulier, liefst voor 14 januari 2022. Na deze datum ontvang je per mail een link zodat je kunt deelnemen aan het webinar (via Teams).

Kun je op geen van deze data?

Ben je niet in de gelegenheid om een webinar bij te wonen en wil je wel de informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in. Dan sturen we je na het webinar de presentatie toe met veelgestelde vragen en antwoorden. 

Meer informatie? 

Klik op de link voor meer informatie over het nieuwe protocol Dyslexie 3.0, de richtlijnen en de overgangsperiode:

Agenda

Delen

Prijs:
Gratis

Aankomende opleidingen

1
nov

Opleiding Specialist Taal/Lezen Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
16
feb

Kanjertraining A Lees meer

Leraren , Intern begeleiders Zoetermeer