Prijs:
€ 798,-

Training

Onderwijsassistenten

Primair Onderwijs

Deze training is afgestemd op de onderwijsassistent in de groepen 1,2 en 3 waarbij expliciet wordt ingezoomd op de specifieke belevingswereld van het jonge kind en spel(begeleiding).

Rol en inzet van onderwijsassistent voor kleuters

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3). Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van kleuters. 
Basale kennis rondom de kleuterontwikkeling is daarbij belangrijk. Denk hierbij aan kennis over spelontwikkeling, ontwikkelingslijnen en kennis over specifieke interactievaardigheden. Bovendien is het organiseren van een rijke, uitdagende leeromgeving voorwaarde voor jonge kinderen om tot leren te komen.  

Van de onderwijsassistent vraagt dit inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen:

Inhoud van de training, verdeeld over 6 dagdelen:

  • De specifieke belevingswereld van het jonge kind: ontwikkelingspsychologie, leerpsychologie en Pedagogiek van het jonge kind.
  • Spel en spelbegeleiding: de rol van de onderwijsassistent, observeren en handelen door de onderwijsassistent leraar en de rol van spel bij de cognitieve ontwikkeling.
  • Thematisch werken en de speel-leeromgeving.
  • Taalontwikkeling en beginnende geletterdheid.
  • Spel, beweging en de sensomotorische ontwikkeling.
  • Observeren en volgen: OHGW.

Het verbeteren van de eigen praktijk is het uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten is er dan ook behalve kennisoverdracht ruimte voor opdrachten, toepassing en uitwisseling. 

Na afloop van de training

Zijn de deelnemers beter in staat om samen met de leraar de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Onderwijsassistenten die niet veel ervaring hebben met kleuters zullen zich na deze cursus competent voelen om te werken met jonge kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Locatie en data:
De training vindt plaats op onze locatie in Zoetermeer van 16.30 tot 20.00 uur (inclusief broodmaaltijd) op:
2020: 4 februari, 10 maart, 31 maart, 16 april en 12 mei en ... (laatste datum wordt nog gepland)
Aan de deelnemers wordt gevraagd om gedurende de nascholing opdrachten in de eigen groep uit te voeren.

Meer informatie
Neem contact op met Mia Versteegen 

Agenda

Delen

Prijs:
€ 798,-

Aankomende opleidingen

3
jun

Webinar Acadin daagt kinderen uit! Lees meer

Leraren , Intern begeleiders
9
jun

Netwerk Begaafdheid en Excellentie Lees meer

Begaafdenspecialisten , Plusklasleerkrachten , Talentcoaches Zoetermeer
9
sep

Opleiding Gedrag Lees meer

Leraren , Intern begeleiders
16
sep

Kanjertraining B / C licentie Lees meer

Leraren Zoetermeer
16
sep

Taakspel in de klas Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Schoolteams , Zorgcoördinatoren Hoofddorp
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

Onderwijsassistent is goud waard

"De rol van onderwijsassistenten wordt van steeds grotere betekenis! Zij/hij begeleidt kinderen met reken-, taal- en leesachterstanden, managet de groep (als de leraar met een klein groepje leerlingen bezig is) en praat veel met de kinderen. Veelal is zij/hij een baken van rust in de groep."

Hanneke Buters
Klavertje Vier