Prijs:
De prijs is € 795,- persoon.

Training

Onderwijsassistenten

Primair Onderwijs

Deze training is afgestemd op de onderwijsassistent in de groepen 1,2 en 3 waarbij expliciet wordt ingezoomd op de specifieke belevingswereld van het jonge kind en spel(begeleiding).

Rol en inzet van onderwijsassistent voor kleuters

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3). Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van kleuters. 
Basale kennis rondom de kleuterontwikkeling is daarbij belangrijk. Denk hierbij aan kennis over spelontwikkeling, ontwikkelingslijnen en kennis over specifieke interactievaardigheden. Bovendien is het organiseren van een rijke, uitdagende leeromgeving voorwaarde voor jonge kinderen om tot leren te komen.  

Van de onderwijsassistent vraagt dit inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen:

Inhoud van de training, verdeeld over 6 dagdelen:

  • De specifieke belevingswereld van het jonge kind: ontwikkelingspsychologie, leerpsychologie en Pedagogiek van het jonge kind.
  • Spel en spelbegeleiding: de rol van de onderwijsassistent, observeren en handelen door de onderwijsassistent leraar en de rol van spel bij de cognitieve ontwikkeling.
  • Thematisch werken en de speel-leeromgeving.
  • Taalontwikkeling en beginnende geletterdheid.
  • Spel, beweging en de sensomotorische ontwikkeling.
  • Observeren en volgen: OHGW.

Het verbeteren van de eigen praktijk is het uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten is er dan ook behalve kennisoverdracht ruimte voor opdrachten, toepassing en uitwisseling. Aan de deelnemers wordt gevraagd om gedurende de nascholing opdrachten in de eigen groep uit te voeren.

Na afloop van de training

Zijn de deelnemers beter in staat om samen met de leraar de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Onderwijsassistenten die niet veel ervaring hebben met kleuters zullen zich na deze cursus competent voelen om te werken met jonge kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Locatie en data

De training wordt gepland bij voldoende belangstelling. 
Ook kan de training voor een groep onderwijsassistenten binnen een bestuur worden gegeven. Neem voor meer informatie contact op met Mia Versteegen 

Agenda

Delen

Prijs:
De prijs is € 795,- persoon.

Aankomende opleidingen

1
nov

Opleiding Specialist Taal/Lezen Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
16
feb

Kanjertraining A Lees meer

Leraren , Intern begeleiders Zoetermeer
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

Onderwijsassistent is goud waard

"De rol van onderwijsassistenten wordt van steeds grotere betekenis! Zij/hij begeleidt kinderen met reken-, taal- en leesachterstanden, managet de groep (als de leraar met een klein groepje leerlingen bezig is) en praat veel met de kinderen. Veelal is zij/hij een baken van rust in de groep."

Hanneke Buters
Klavertje Vier