Prijs:
€ 1650

Training

Leraren | Intern begeleiders

Primair Onderwijs

Beter aansluiten op de onderwijsbehoeften van begaafde en excellente leerlingen? Deze opleiding geeft je handvatten om de visie op begaafdheid vorm te geven en de doorgaande lijn op school te garanderen.

Specialist Begaafdheid en Excellentie

De opleiding Specialist Begaafdheid en Excellentie is een brede opleiding, die bestaat uit 7 inhoudelijke modules van 3 uur en 3 beleidsmodules van 2,5 uur.  

In de inhoudelijke modules is er volop aandacht voor een degelijke kennisbasis over begaafdheid, een verrijkt curriculum en leren leren, begeleiding en leerkrachtvaardigheden. In het tweede jaar staan onderpresteren, executieve functies en begaafde leerlingen met een leer- of gedragsprobleem centraal. Er wordt steeds een koppeling gemaakt met een oplossingsgerichte aanpak binnen de eigen schoolpraktijk.

Begaafdheid op uw eigen school

De beleidsmodules zijn erop gericht om je handvatten te geven om de opgedane kennis en vaardigheden binnen de eigen school te implementeren en collega’s te ondersteunen in het begeleiden van begaafde en excellente leerlingen. 

Na het volgen van deze opleiding:

 • Heb je inspiratie opgedaan;
 • Heb je een stevige kennisbasis verworven;
 • Ben je je bewust geworden van de eigen schoolsituatie en de noodzaak tot schoolbeleid 
 • Heb je een beleidsplan geschreven en 
 • Ben je in staat het coördinatorschap vorm te geven in de eigen school (implementatie, opstellen actieplan, coaching)

De visie op begaafdheid en excellentie is vormgegeven of aangescherpt, waardoor er in het onderwijs beter aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en de doorgaande lijn meer gegarandeerd wordt. 

Wat deelnemers van de opleiding vinden:

Wij horen van deelnemers dat zij onze opleiding als zeer praktisch ervaren! Er wordt expliciet aandacht besteed aan de rol als hoogbegaafdenspecialist. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers praktijkopdrachten mee. Deze bestaan steeds uit reflectie op de inhoud van de betreffende bijeenkomst en de bijgaande artikelen, een opdracht met of in het eigen schoolteam en een opdracht met een leerling of groepje leerlingen om ervaring op te doen met bepaalde werkwijzen.
Een aspect waarmee onze opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen, is dat de deelnemers de opleiding afronden met een (herschreven) beleidsplan, dat door OnderwijsAdvies van feedback is voorzien.
Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond, mogen zich met recht hoogbegaafdenspecialist noemen. Zij hebben veel inhoudelijke kennis opgedaan, ervaring opgedaan met praktische werkwijzen om begaafde leerlingen te begeleiden en binnen hun team een stevige positie verworven als hoogbegaafdenspecialist / -coördinator.

Data en locatie

De gehele training bestaat uit 7 bijeenkomsten:
2021: 11 februari*, 12 april, 17 juni*, 20 september*, 18 november
2022: 10 februari* en (een laatste datum wordt nog gepland)
Tijd: * van 13.30 tot 16.30 uur; de overige dagen van 9.30 tot 16.00 uur

NB:
Als je wilt deelnemen aan deze opleiding word je verondersteld dat je globale basiskennis hebt over (hoog)begaafdheid. Denk hierbij aan kennis over de kenmerken van begaafde kinderen en over de begeleidingsmaatregelen compacten, verrijken en vervroegd doorstromen.


Netwerkscholing Specialisten Begaafdheid en Excellentie 

Ben jij de begaafdenspecialist op je school of binnen je bestuur?

 • coördineer je het begaafdenbeleid op je school?
 • maak je actieplannen en ondersteun je je collega’s in het begeleiden van begaafde en excellente leerlingen?
 • misschien heb je vragen waar je met ‘collega begaafdenspecialisten’ over zou willen sparren?
 • of misschien heb je behoefte aan verdieping of uitbreiding van je kennis? 

Dan is de netwerkscholing iets voor jou! Lees meer over de netwerkscholing, start 9 febr 2021 (3x per jaar). 

Agenda

Start Eind Locatie
donderdag 11 februari 2021 13:30 donderdag 11 februari 2021 16:30 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 1650

Aankomende opleidingen

19
nov

Kanjertraining B / C licentie Lees meer

Leraren Zoetermeer
19
nov

De Grondslag Lees meer

Leraren , (Bovenschoolse) directeuren , Intern begeleiders Hoofddorp
13
jan

Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem Lees meer

Leraren , Begaafdenspecialisten , Plusklasleerkrachten , Talentcoaches , Intern begeleiders Zoetermeer
14
jan

Aan de slag met Formatief Toetsen, ook online! Lees meer

Leraren , Schoolteams Online
IMG 9011 Jacqueline Fahrner Verbraeken Zoetermeer
Jacqueline Fahrner
 • GZ-psycholoog
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
IMG 9149 Cissy Van Eede Zoetermeer
Cissy van Eede
 • GZ-psycholoog
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer