Prijs:
€ 1.995,-

Training

Leraren | Intern begeleiders | Taalcoördinatoren

Primair Onderwijs

Meer inzicht in de verschillende taaldomeinen 

De opleiding Taal/Lezen is een opleiding waarin je in 4 modules van in totaal 13 bijeenkomsten, dieper ingaat op specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs; de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didactiek bij de verschillende taaldomeinen.

De opleiding omvat verschillende taaldomeinen, zoals begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen en spelling. Je verdiept niet alleen je kennis maar krijgt ook inzicht in de dwarsverbanden tussen deze domeinen. Middels praktijkgerichte opdrachten werk je aan de eigen ontwikkeling.

Met behulp van een digitaal assessment word je startsituatie bepaald en binnen de mogelijkheden van de opleiding aangesloten op de voorkennis en uw eigen leervragen.

Modules opleiding Specialist Taal/Lezen

  • Module 1: Mondelinge taal (spraak- / taalontwikkeling / taalstoornissen, meertaligheid en taalontwikkeling, woordenschat en mondelinge communicatie)
  • Module 2: Lezen (beginnende geletterdheid, aanvankelijk / voortgezet technisch lezen, begrijpend luisteren / begrijpend lezen 2x)
  • Module 3: Taalverzorging (spelling 1 en 2)
  • Module 4: Stellen (stellen 1,2 en 3)  

Lees hier de uitgebreide toelichting op de verschillende modules.

Data en tijden 

De gehele opleiding bestaat uit 12 opleidingsbijeenkomsten van 16.00 tot 19.00 uur. en 2 netwerkbijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur.
Tijdens de opleidingsbijeenkomsten wordt een lichte maaltijd geserveerd.

De data zijn:
In 2022:
1 nov 2022, 15 nov 2022, 1 dec 2022 (netwerkbijeenkomst), 19 dec 2022,
In 2023:
17 jan 2023, 14 feb 2023, 16 mrt 2023 (netwerkbijeenkomst), 4 apr 2023, 18 apr 2023, 23 mei 2023, 15 jun 2023, 19 sep 2023, 5 okt 2023 en 2 nov 2023.

Per bijeenkomst kun je rekenen op 2 uur voorbereiding / huiswerk. 

Na het volgen van de opleiding

  • Heb je een bredere achtergrondkennis over taal, taalontwikkeling en didactiek
  • Heb je inzicht in de samenhang tussen de verschillende taaldomeinen
  • Kun je de sterktes en zwaktes in beeld brengen van je eigen taalonderwijs
  • Kun je verbeteracties formuleren en uitzetten binnen de eigen school.

Training op maat

Ook een training op maat is mogelijk voor deelnemers binnen een groep scholen/bestuur.

Agenda

Start Eind Locatie
dinsdag 1 november 2022 16:00 donderdag 2 november 2023 19:00 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 1.995,-

Aankomende opleidingen

1
nov

Opleiding Specialist Taal/Lezen Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
16
feb

Kanjertraining A Lees meer

Leraren , Intern begeleiders Zoetermeer
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

"De eerste les ging over taalontwikkeling en -stoornissen. Een zeer welkome aanvulling! Nu kan ik taalachterstanden en spraakproblemen eerder signaleren en kinderen sneller doorverwijzen."

Deelnemer Opleiding Specialist Taal