Ucommerce Free license exceeded: License is not valid with current CMS.
Prijs:
€ 1850,-

Training

Leraren | Intern begeleiders | Taalcoördinatoren

Primair Onderwijs

Meer inzicht in de verschillende taaldomeinen 

De opleiding Taal is een opleiding waarin u in 4 modules van in totaal 13 bijeenkomsten dieper ingaat op specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs; de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didaktiek bij de verschillende taaldomeinen.

De opleiding omvat verschillende taaldomeinen, zoals begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen en spelling. U verdiept niet alleen uw kennis maar krijgt ook inzicht in de dwarsverbanden tussen deze domeinen. Middels praktijkgerichte opdrachten werkt u aan de eigen ontwikkeling.

Met behulp van een digitaal assessment wordt uw startsituatie bepaald en binnen de mogelijkheden van de opleiding aangesloten op de voorkennis en uw eigen leervragen.

Modules opleiding Specialist Taal:

  • Module 1: Mondelinge taal (spraak-/taalontwikkeling/taalstoornissen, meertaligheid en taalontwikkeling, woordenschat en mondelinge communicatie)
  • Module 2: Lezen (beginnende geletterdheid, aanvankelijk/voortgezet technisch lezen, begrijpend luisteren/begrijpend lezen 2x)
  • Module 3: Taalverzorging (spelling 1 en 2)
  • Module 4: Stellen (stellen 1,2 en 3)  

Data 

De gehele training bestaat uit 13 bijeenkomsten van 2,5 uur (meestal van 15.30 uur tot 18.00 uur). Per bijeenkomst kunt u rekenen op 2 uur voorbereiding/ huiswerk. 

De opleiding vindt plaats in Zoetermeer. De trainingsdata zijn:
Module 1: 26 september 2019, 14 oktober 2019, 5 november 2019 en 27 november 2019
Module 2: 9 januari 2020, 3 februari 2020, 3 maart 2020, 1 april 2020
Module 3: 4 mei 2020, 27 mei 2020
Module 4: 1 oktober 2020, 26 oktober 2020, 17 november 2020

Na het volgen van de opleiding:

  • Heb je een bredere achtergrondkennis over taal, taalontwikkeling en didaktiek
  • Heb je inzicht in de samenhang tussen de verschillende taaldomeinen
  • Kun je de sterktes en zwaktes in beeld brengen van uw eigen taalonderwijs
  • Kun je verbeteracties formuleren en uitzetten binnen de eigen school.

Agenda

Start Eind Locatie
donderdag 26 september 2019 15:30 donderdag 26 september 2019 18:00 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 1850,-

Aankomende opleidingen

25
sep

SPEEL goed, leer GOED in groep 2 en 3 Lees meer

Leraren groep 1/2/3 Zoetermeer
26
sep

Opleiding Specialist Taal Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
25
sep

Taakspel in de klas Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Schoolteams , Zorgcoördinatoren Hoofddorp
2
okt

Taakspel voor kleuters Lees meer

Intern begeleiders , Leraren groep 1/2/3 Hoofddorp
2
okt

Acadin congres 2 oktober Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , (Bovenschoolse) directeuren Domstad
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

"De eerste les ging over taalontwikkeling en -stoornissen. Een zeer welkome aanvulling! Nu kan ik taalachterstanden en spraakproblemen eerder signaleren en kinderen sneller doorverwijzen."

Deelnemer Opleiding Specialist Taal