Prijs:
€ 1850,-

Training

Leraren | Intern begeleiders | Taalcoördinatoren

Primair Onderwijs

Meer inzicht in de verschillende taaldomeinen 

De opleiding Taal is een opleiding waarin je in 4 modules van in totaal 13 bijeenkomsten, dieper ingaat op specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs; de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didaktiek bij de verschillende taaldomeinen.

De opleiding omvat verschillende taaldomeinen, zoals begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen en spelling. Je verdiept niet alleen je kennis maar krijgt ook inzicht in de dwarsverbanden tussen deze domeinen. Middels praktijkgerichte opdrachten werk je aan de eigen ontwikkeling.

Met behulp van een digitaal assessment word je startsituatie bepaald en binnen de mogelijkheden van de opleiding aangesloten op de voorkennis en uw eigen leervragen.

Modules opleiding Specialist Taal:

  • Module 1: Mondelinge taal (spraak- / taalontwikkeling / taalstoornissen, meertaligheid en taalontwikkeling, woordenschat en mondelinge communicatie)
  • Module 2: Lezen (beginnende geletterdheid, aanvankelijk / voortgezet technisch lezen, begrijpend luisteren / begrijpend lezen 2x)
  • Module 3: Taalverzorging (spelling 1 en 2)
  • Module 4: Stellen (stellen 1,2 en 3)  

Lees hier de uitgebreide toelichting op de verschillende modules.

Gegevens 

De gehele training bestaat uit 13 bijeenkomsten van 2,5 uur (meestal van 15.30 uur tot 18.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur). Per bijeenkomst kun je rekenen op 2 uur voorbereiding / huiswerk. 

De opleiding vindt plaats in Zoetermeer. De trainingsgegevens zijn:
9 januari 2020, 3 februari 2020, 4 maart 2020, 1 april 2020, 11 mei 2020, 27 mei 2020, 1 oktober 2020, 26 oktober 2020, 17 november 2020
7 januari 2021, 4 februari 2021, 4 maart 2021 en 8 april 2021. 

Na het volgen van de opleiding:

  • Heb je een bredere achtergrondkennis over taal, taalontwikkeling en didactiek
  • Heb je inzicht in de samenhang tussen de verschillende taaldomeinen
  • Kun je de sterktes en zwaktes in beeld brengen van je eigen taalonderwijs
  • Kun je verbeteracties formuleren en uitzetten binnen de eigen school.

Agenda

Start Eind Locatie
donderdag 9 januari 2020 15:30 donderdag 9 januari 2020 18:00 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 1850,-

Aankomende opleidingen

21
nov

De Grondslag Lees meer

Leraren , (Bovenschoolse) directeuren , Intern begeleiders
7
jan

Training voor onderwijsassistenten in groep 1,2 Lees meer

Onderwijsassistenten Zoetermeer
9
jan

Opleiding Specialist Taal Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
15
jan

Aan de slag met Formatief Toetsen (assessment) Lees meer

Leraren , Schoolteams Zoetermeer
16
jan

Jonkies naar groep 3 Lees meer

Leraren groep 1/2/3 , Onderbouwcoördinator , Intern begeleiders Zoetermeer
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
IMG 9139 Bernice Keerveld Zoetermeer
Bernice Keerveld
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

"De eerste les ging over taalontwikkeling en -stoornissen. Een zeer welkome aanvulling! Nu kan ik taalachterstanden en spraakproblemen eerder signaleren en kinderen sneller doorverwijzen."

Deelnemer Opleiding Specialist Taal