Prijs:
€ 2495,-

Training

Leraren | Pedagogisch medewerkers

Primair Onderwijs | Voorschool

Het brein van kinderen in de onderbouw is volop in ontwikkeling. Kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel. Als ze tenminste op de juiste wijze worden gestimuleerd. Met de opleiding Jonge Kind Specialist vergroot je je kennis en je vaardigheden voor het onderwijs aan deze jonge kinderen. Zo breng je je onderwijs naar een hoger niveau.

In de kleuterfase neemt spel een belangrijke plaats in

In de peuter- en kleuterfase ontwikkelt het kind zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar pedagogisch medewerkers/leraren hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk.Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt. 

OnderwijsAdvies biedt - naast deze opleiding - ook de Intensieve training Specialist Het Jonge Kind. Deze training bestaat uit dagdelen en biedt vooral praktische informatie over het Jonge Kind.

Opleiding Jonge kind Specialist is praktijkgericht met een theoretische onderbouwing

In de opleiding is ook aandacht voor het opzetten van een lerend netwerk binnen de voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de student vereist dit een onderzoekende houding, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, collega, etc.).

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning. Dat wil zeggen dat naast kennis ook vaardigheden en tools onderdeel uitmaken van de opleiding. Denk daarbij aan: samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, etc. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats.
Van jou, als deelnemer aan de training, wordt verwacht dat je werkt vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt dan ook gewerkt met eigen casuïstiek van deelnemers.

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De volgende Jonge Kind thema's komen aan bod:

 • visies op onderwijs aan het jonge kind
 • observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
 • de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
 • leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
 • passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • sociale media en kleuters
 • creativiteit / muziek
 • bewegingsactiviteiten / sensomotorische ontwikkeling
 • wetenschap en techniek

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

Toelatingseisen
Relevante hbo-opleiding (pabo, pedagogiek)

Data en locatie
De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Driestar hogeschool.
De opleiding vindt plaats in Gouda (locatie Driestar).

Tijd: van 9.00 tot 16.00 uur 

Intake: donderdag 24 september 2020
Dag 1: maandag 12 oktober 2020
Dag 2: donderdag 19 november 2020
Dag 3: dinsdag 5 januari 2021
Dag 4: donderdag 25 maart 2021
Dag 5: dinsdag 11 mei 2021
Dag 6: dinsdag 14 september 2021
Dag 7: donderdag 4 november 2021
Dag 8: dinsdag 30 november 2021
Dag 9: donderdag 20 januari 2022

Docenten: Inge van Brugge, onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies en Martine Blonk-Meulenkamp, onderwijsadviseur bij Driestar educatief.

Agenda

Start Eind Locatie
donderdag 24 september 2020 09:00 donderdag 24 september 2020 16:00 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 2495,-

Aankomende opleidingen

9
sep

SPEEL goed, leer GOED in groep 2 en 3 Lees meer

Leraren groep 1/2/3 Hoofddorp
16
sep

Kanjertraining B / C licentie Lees meer

Leraren Zoetermeer
16
sep

Taakspel in de klas Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Schoolteams , Zorgcoördinatoren Hoofddorp
21
sep

Kanjertraining A Lees meer

Leraren , Intern begeleiders Zoetermeer
22
sep

Coördinator ouderbetrokkenheid (post HBO) Lees meer

Leraren , Pedagogisch medewerkers Gouda
Inge Van Brugge Kruis Gouda
Inge van Brugge
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
Ineke Dillingh
Ineke Dillingh
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer