Training

Leraren | Intern begeleiders

Primair Onderwijs

woensdag 30 maart 2022 09:00


donderdag 31 maart 2022 16:00

De prijs is exclusief de materialen van de Kanjermethode en inclusief lunch. 

Prijs:
€ 675,-