Training

Leraren | Intern begeleiders

Primair Onderwijs

dinsdag 19 januari 2021 09:00


dinsdag 19 januari 2021 16:00

De prijs is exclusief de materialen van de Kanjermethode en inclusief lunch. 

Prijs:
€ 675,-