Ucommerce Free license exceeded: License is not valid with current CMS.
Prijs:
€ 75,-

Scholingsbijeenkomst

Leraren groep 1/2/3 | Onderbouwcoördinator | Intern begeleiders

Primair Onderwijs

Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3?

Het is en blijft een lastige beslissing: stroomt deze kleuter door naar groep 3?  Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook.

Bij de meeste scholen beginnen kleuters wanneer ze hun 4e verjaardag hebben gevierd: er is een flexibele instroom. Maar de doorstroom naar groep 3 is na een zomervakantie, voor iedereen op hetzelfde moment. Dat betekent voor sommige kleuters een korte kleuterperiode en voor anderen een lange. De afweging die een school hierin moet maken, is niet altijd eenvoudig. 

Op basis van welke criteria maak je de keuze: wel of niet doorstromen

In deze scholingsbijeenkomst wordt deze afweging vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ook de recent verschenen Handreiking ‘Doorstroom van kleuters’ van de PO raad en de recente discussie over het grote aantal 'zittenblijvers in groep 2' komt hierbij aan bod.

Je weet op basis van welke criteria je keuzes maakt voor de doorstroming naar groep 3. Je weet hoe je je keuzes kunt verantwoorden naar ouders, bestuur en inspectie. 

Waar en wanneer?
Op donderdag 16 januari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur, op onze locatie in Zoetermeer of Hoofddorp

  

Agenda

Start Eind Locatie
donderdag 16 januari 2020 16:00 donderdag 16 januari 2020 18:00 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 75,-

Is een kind klaar voor groep 3?

Lees het artikel 'Het dilemma van de kleuterjuf: Is een kind klaar voor groep drie?' (Bron Trouw 23 maart 2017)

Is een kind klaar voor groep 3?

Aankomende opleidingen

25
sep

SPEEL goed, leer GOED in groep 2 en 3 Lees meer

Leraren groep 1/2/3 Zoetermeer
26
sep

Opleiding Specialist Taal Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
25
sep

Taakspel in de klas Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Schoolteams , Zorgcoördinatoren Hoofddorp
2
okt

Taakspel voor kleuters Lees meer

Intern begeleiders , Leraren groep 1/2/3 Hoofddorp
2
okt

Acadin congres 2 oktober Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , (Bovenschoolse) directeuren Domstad
Ineke Dillingh
Ineke Dillingh
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer