€75,- pp (bij meerdere aanmeldingen mag de 3e persoon gratis deelnemen)

Prijs:
€ 75,-

Scholingsbijeenkomst

Leraren groep 1/2/3 | Onderbouwcoördinator | Intern begeleiders

Primair Onderwijs

Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3?

Het is en blijft een lastige beslissing: stroomt deze kleuter door naar groep 3?  Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook.

Bij de meeste scholen beginnen kleuters wanneer ze hun 4e verjaardag hebben gevierd: er is een flexibele instroom. Maar de doorstroom naar groep 3 is na een zomervakantie, voor iedereen op hetzelfde moment. Dat betekent voor sommige kleuters een korte kleuterperiode en voor anderen een lange. De afweging die een school hierin moet maken, is niet altijd eenvoudig. 

Op basis van welke criteria maak je de keuze: wel of niet doorstromen

In deze scholingsbijeenkomst wordt deze afweging vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ook de recent verschenen Handreiking ‘Doorstroom van kleuters’ van de PO raad en de recente discussie over het grote aantal 'zittenblijvers in groep 2' komt hierbij aan bod.

Je weet op basis van welke criteria je keuzes maakt voor de doorstroming naar groep 3. Je weet hoe je je keuzes kunt verantwoorden naar ouders, bestuur en inspectie. 

Waar en wanneer?
Deze bijeenkomst duurt ca 1,5 uur en vindt plaats via Teams op:

Woensdag 10 februari van 19.00 tot 20.30 uur

Prijs
€75,- pp (bij meerdere aanmeldingen mag de 3e persoon gratis deelnemen)

Agenda

Delen

€75,- pp (bij meerdere aanmeldingen mag de 3e persoon gratis deelnemen)

Prijs:
€ 75,-

Is een kind klaar voor groep 3?

Lees het artikel 'Het dilemma van de kleuterjuf: Is een kind klaar voor groep drie?' (Bron Trouw 23 maart 2017)

Is een kind klaar voor groep 3?

Aankomende opleidingen

1
nov

Opleiding Specialist Taal/Lezen Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
16
feb

Kanjertraining A Lees meer

Leraren , Intern begeleiders Zoetermeer