Prijs:
€ 75 per persoon

Informatiebijeenkomst

Intern begeleiders

Primair Onderwijs

Hoewel de WISC-III voorlopig nog zeker bruikbaar blijft wordt de WISC-V al vaak en met veel enthousiasme ingezet. Welke nieuwe mogelijkheden brengt de WISC-V met zich mee?

Het meten van cognitieve vaardigheden met de nieuwe WISC-V! 

Wisc VDe testen zijn op basis van het CHC model geconstrueerd. Dit is de meest actuele intelligentietheorie van Cattell, Horn en Carroll. Volgens deze theorie wordt intelligentie (G) opgebouwd uit een waaier van verschillende cognitieve vaardigheden die elk hun eigen inhoud hebben. Door testen op basis van deze theorieën te construeren, ontstaat er de mogelijkheid een vollediger beeld van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden van een kind te verkrijgen. Hierdoor kan er beter worden ingespeeld op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. 
De testen kunnen onder andere worden ingezet bij vragen over meer algemene of specifieke leerproblemen, aandacht en concentratie. De leerlingonderzoeker zal, afhankelijk van de onderzoeksvraag, bepalen welke test zal worden ingezet. 

De totale intelligentie bepalen met (aanvullende) subtesten

De WISC-V is de opvolger van de WISC-III en goedgekeurd door de COTAN. WISC-V heeft een speelser karakter en sluit meer aan bij deze tijd. De verslaglegging en de gebruikte terminologie zijn anders ten opzicht van de WISC-III. De test is zelfs op Ipads af te nemen. 
WISC-V brengt de algemene intelligentie van kinderen in kaart. Er zijn 7 subtesten nodig om het totaal IQ te bepalen. Voor een volledig beeld van alle cognitieve factoren zijn er 10 subtests nodig. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende subtests aanwezig. 

Naast intelligentie nog meer ontwikkelgebieden in kaart brengen met IDS-2

De IDS-2 brengt de belangrijkste ontwikkelgebieden van kinderen en jongeren in kaart. Naast intelligentie kunnen ook executieve functies, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taal- rekenvaardigheden en werkhouding worden onderzocht. 
Hoewel ook af te nemen in modules (waarbij er dus uitspraken worden gedaan over bepaalde ontwikkelfuncties) is de afname van de gehele test vrij intensief.  

Informatiebijeenkomst voor IB-ers over de WISC-V 

Op 14 januari 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur in Hoofddorp geven wij meer informatie over de mogelijkheden van de WISC-V (ten opzichte van de WISC-III), het lezen van de onderzoeksverslagen en het vertalen van de uitslagen naar handelen in de klas. 
De bijeenkomst is voor intern begeleiders. Meld je aan via onderstaand formulier. Prijs is € 75,- p.p.

Contact
Voor meer informatie kun je terecht bij Judith Janssen.

Agenda

Start Eind Locatie
dinsdag 14 januari 2020 15:00 dinsdag 14 januari 2020 17:00 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 75 per persoon

Aankomende opleidingen

7
jan

Training voor onderwijsassistenten in groep 1,2 Lees meer

Onderwijsassistenten Zoetermeer
9
jan

Opleiding Specialist Taal Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
14
jan
15
jan

Aan de slag met Formatief Toetsen (assessment) Lees meer

Leraren , Schoolteams Zoetermeer
16
jan

Jonkies naar groep 3 Lees meer

Leraren groep 1/2/3 , Onderbouwcoördinator , Intern begeleiders Zoetermeer
IMG 0012 Judith Janssen Lisse
Judith Janssen
  • Onderwijsadviseur
  • Registerpsycholoog NIP Kinder- en Jeugd
Hoofddorp / Leiden