Prijs:
€ 600,-

Training

Onderwijsassistenten

Primair Onderwijs

Het vak van onderwijsassistent vergt veel kennis en vaardigheden!

Rol en inzet van onderwijsassistent anno 2020

Onderwijsassistenten kunnen in allerlei groepen ingezet worden.                           
De werkzaamheden variëren van het ondersteunen van de leraar in de groep tot het begeleiden en ondersteunen van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Dat vraagt kennis en inzicht in leerprocessen en aanbod.

Deze training richt zich op het breder kunnen inzetten van de onderwijsassistent bij het bieden van passend onderwijs voor de leerlingen van uw school. Zij scholen zich onder andere op: 

 • Klassenmanagement:
  Enerzijds het zelfstandig kunnen managen van de groep als geheel wanneer de leraar zich specifiek richt op een groepje leerlingen. Anderzijds het zelfstandig kunnen ondersteunen van kleine gedifferentieerde groepen leerlingen.
 • Interactievaardigheden:
  Als het omgaan met groepen in en buiten de klas en het aanleren van vaardigheden zoals luisteren en vragen stellen.
 • Taalleesonderwijs:
  Globaal inzicht in het leren lezen van 4-12 jarigen en hoe kan je kinderen ondersteunen bij het leesproces.
  Welke interventies doen er toe en hoe kan je deze toepassen in de praktijk.
 • Intervisie
  Deelnemers bespreken onderling 'knelpunten' in de praktijk en mogelijke oplossingen.

Jouw resultaat

Deelnemers zijn na deze training beter in staat om samen met de leraar de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zij beschikken over meer kennis en vaardigheden op het gebied van taal/ lezen, klassenmanagement en interactie met kinderen.

Locatie en data:
De training vindt plaats op 4 dagdelen, bijvoorbeeld van 13.30 tot 17.00 uur.
Aan de deelnemers wordt gevraagd om gedurende de nascholing opdrachten in de eigen groep uit te voeren.

Mogelijk worden nieuwe data gepland in het najaar van 2021. Laat het ons weten als je belangstelling hebt.

Meer informatie
Neem contact op met Mia Versteegen 

Agenda

Delen

Prijs:
€ 600,-

Aankomende opleidingen

14
sep

Webinar Acadin daagt kinderen uit! Lees meer

Leraren , Intern begeleiders
14
sep

Opleiding Specialist Taal Lees meer

Leraren , Intern begeleiders , Taalcoördinatoren Zoetermeer
16
sep

Training Interim Management in Onderwijs Lees meer

(Bovenschoolse) directeuren
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
 • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

Onderwijsassistent is goud waard

"De rol van onderwijsassistenten wordt van steeds grotere betekenis! Zij/hij begeleidt kinderen met reken-, taal- en leesachterstanden, managet de groep (als de leraar met een klein groepje leerlingen bezig is) en praat veel met de kinderen. Veelal is zij/hij een baken van rust in de groep."

Hanneke Buters
Klavertje Vier