Je hebt een keuze. Je kunt je inschrijven voor de fysieke training in Zoetermeer (start jan 2021) of de online training (start apr 2021). Ook is het mogelijk dat wij de training op maat en op locatie geven voor jouw team.

Prijs:
€ 150 (€100,- online)

Fysieke én online training

Primair Onderwijs

Sterke rekenaars, kinderen met een rekentalent en (hoog)begaafde leerlingen uitdagen met een beredeneerd aanbod, hoe doe je dat?

Een beredeneerd aanbod voor (potentieel) sterke rekenaars

De prestaties op het gebied van rekenen en wiskunde zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Steeds minder leerlingen halen eind groep 8 niveau 1S en het aantal Nederlandse leerlingen die excellent presteren neemt af.
Uit onderzoek blijkt dat de (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende worden uitgedaagd om tot een hoger niveau te komen!

Daag talentvolle rekenaars uit met een beredeneerd aanbod!

Tijdens de training besteden we aandacht aan het vormgeven van een beredeneerd aanbod voor leerlingen die goed presteren, maar ook voor leerlingen die nog niet goed presteren, maar wel talent hebben om goed te gaan presteren. Tot deze groep behoren sterke rekenaars, kinderen met een rekentalent en (hoog)begaafde leerlingen.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten:

 1. Onderwijsbehoeften van sterke en talentvolle rekenaars
  De onderwijsbehoeften van deze groep verschillen sterk. Het maakt bijvoorbeeld uit of een kind (nog) goed presteert en (nog) gemotiveerd is, of een kind moeite heeft met automatiseren en of een kind een creatieve denker is. Tijdens de bijeenkomst wordt een tool aangeboden om deze onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
 2. Een goede rekenles, ook voor sterke en talentvolle rekenaars
  In de praktijk doen deze rekenaars vaak mee aan een groot deel van de reguliere rekenlessen. We bespreken welke praktische aanpassingen mogelijk zijn waardoor deze leerlingen tijdens deze lessen voldoende leerervaringen opdoen.
  Er wordt vooral aandacht besteed aan het inzetten van formatieve technieken en het vergroten van eigenaarschap. Je leert op welke manier doelen en succescriteria kunnen worden ingezet zodat ze bijdragen aan het leren van sterke en talentvolle rekenaars. 
 3. Beredeneerd aanbod
  Op grond van de onderwijsbehoeften van leerlingen en de gestelde doelen kan een keuze worden gemaakt uit materialen en werkwijzen; het gaat om het opzetten van een structurele verrijkingslijn met voldoende tijd voor gerichte begeleiding. Tijdens de bijeenkomsten wordt daarom ingegaan op verschillende materialen en de manier waarop de inzet van deze materialen kan worden georganiseerd en begeleid.

Data training in Zoetermeer

De training vindt plaats op onze locatie in Zoetermeer op 19 januari 2021, 2 februari 2021 en 9 maart 2021 van 16.00 tot 18.00 uur.


De training een beredeneerd aanbod voor (potentieel) sterke rekenaar ook online te volgen! 

De training wordt ook online, via MS Teams, aangeboden. De online training verschilt op een paar punten van de fysieke training: 

 • De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1,5 uur (in plaats van 3 x 2 uur)
 • De deelnemers worden verzocht een deel van de theorie zelf, in eigen tijd, door te nemen.

De inhoud van de training is verder gelijk aan de fysieke training, zoals hierboven beschreven.

Data en prijs online training

De online training vindt plaats op 8 april 2021, 22 april 2021 en 20 mei 2021 van 15.30 – 17.00 uur
De prijs van de training is €100,-


Training ook mogelijk voor het gehele team

Individueel inschrijven kan via onderstaand formulier. Daarnaast is het mogelijk op jouw locatie een teamtraining te organiseren waarbij deze bijeenkomsten als basis dienen. In dat geval kan ook een bijeenkomst worden toegevoegd over jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen. Neem contact op met Greetje en vraag naar de mogelijkheden.

 

Agenda

Start Eind Locatie
dinsdag 19 januari 2021 16:00 dinsdag 19 januari 2021 18:00 Inschrijven
donderdag 8 april 2021 15:30 donderdag 8 april 2021 17:00 Inschrijven

Delen

Je hebt een keuze. Je kunt je inschrijven voor de fysieke training in Zoetermeer (start jan 2021) of de online training (start apr 2021). Ook is het mogelijk dat wij de training op maat en op locatie geven voor jouw team.

Prijs:
€ 150 (€100,- online)

Aankomende opleidingen

8
dec

Webinar Gelukskoffer Lees meer

Leraren , (Bovenschoolse) directeuren , Intern begeleiders , Zorgcoördinatoren , Schoolteams
13
jan

Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem Lees meer

Leraren , Begaafdenspecialisten , Plusklasleerkrachten , Talentcoaches , Intern begeleiders Zoetermeer
14
jan

Aan de slag met Formatief Toetsen, online! Lees meer

Leraren , Schoolteams Online
19
jan

Kanjertraining A Lees meer

Leraren , Intern begeleiders Zoetermeer
Greetje van Dijk
Greetje van Dijk
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer