Prijs:
€ 325

Training

Leraren | Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches | Intern begeleiders

Primair Onderwijs

Voor dubbel bijzondere leerlingen; wat te doen als een leerling (hoog) begaafd is en een leer- of gedragsprobleem heeft?

Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem

In deze cursus staat de vraag centraal hoe je beter om kunt gaan met een aantal specifieke leer- en gedragsproblemen in relatie tot hoogbegaafdheid. Aan de orde komen:

  • ADHD
  • Autisme
  • Dyslexie
  • Disharmonisch profiel

Bijeenkomst 1:
We besteden aandacht aan het algemene kader met betrekking tot de dubbel bijzondere leerlingen en zoomen vervolgens in op de combinatie ‘Slim en ADHD’. De praktijkopdracht bestaat uit het lezen van artikelen, het maken van een casusbeschrijving en het bepalen van de onderwijsbehoeften.

Bijeenkomst 2:
Er wordt gestart met het bespreken van de ingebrachte casuïstiek. In deze bijeenkomst staat vervolgens de combinatie ‘Slim en autisme’ centraal.
De praktijkopdracht bestaat uit het lezen van relevante artikelen en het zoeken van gedegen advisering (met bronvermelding) bij de eigen casuïstiek of bij de eigen schoolpraktijk.

Bijeenkomst 3:
Ook in deze bijeenkomst wordt gestart met het bespreken van de praktijkopdrachten. In deze slotbijeenkomst staan leerlingen centraal die slim zijn en toch moeite hebben met leren. We gaan in op dyslexie en een disharmonisch profiel. Relevante casuïstiek rond slimme leerlingen met leerproblematiek wordt besproken.

Werkwijze: combinatie van theorie en praktijk, actief aan de slag!

De cursus bestaat uit een combinatie van theoretische informatie en de vertaling hiervan naar begeleidingsmogelijkheden in de klas. We verwachten een actieve bijdrage van de deelnemers. Na de 1e en 2e bijeenkomst dienen de deelnemers een praktijkopdracht te maken om de vertaalslag van de theorie naar hun eigen schoolpraktijk te maken.

Bijzonderheden

Basiskennis over (hoog)begaafdheid wordt bij de cursisten bekend verondersteld. Hierbij kan gedacht worden aan kennis over de kenmerken van begaafde kinderen en over de begeleidingsmaatregelen compacten, verrijken en vervroegd doorstromen. 

Data en locatie

De training vindt plaats in Zoetermeer op 13 januari 2021, 10 februari 2021, 10 maart 2021 van 14.00-17.00 uur.

Agenda

Start Eind Locatie
woensdag 13 januari 2021 14:00 woensdag 13 januari 2021 17:00 Inschrijven

Delen

Prijs:
€ 325

Aankomende opleidingen

8
dec

Webinar Gelukskoffer Lees meer

Leraren , (Bovenschoolse) directeuren , Intern begeleiders , Zorgcoördinatoren , Schoolteams
13
jan

Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem Lees meer

Leraren , Begaafdenspecialisten , Plusklasleerkrachten , Talentcoaches , Intern begeleiders Zoetermeer
14
jan

Aan de slag met Formatief Toetsen, online! Lees meer

Leraren , Schoolteams Online
19
jan

Kanjertraining A Lees meer

Leraren , Intern begeleiders Zoetermeer
IMG 9011 Jacqueline Fahrner Verbraeken Zoetermeer
Jacqueline Fahrner
  • GZ-psycholoog
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer