Filters

Schrijf je nu in voor het LZM congres.

Op 7 & 8 november 2019 vindt het 6e Leren zichtbaar maken congres plaats in Bussum. 

Schrijf je nu in voor het LZM congres.

Alle locaties

Ben je op zoek naar de adressen van één van onze locaties? We hebben ze overzichtelijk bij elkaar gezet.

Tijdens de 3 daagse training krijgt u handvatten om de methode van groep 3 te combineren met het spelend leren van groep 2. Start in mei 2019! Schrijf nu in!

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Taakspel is een speelse en doelmatige manier om gewenst gedrag te stimuleren.

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | Schoolteams | Zorgcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie

De opleiding gaat in op de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didactiek bij de verschillende taaldomeinen. Word nu Taalspecialist!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | Taalcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Het Acadin congres op 2 oktober staat in het teken van interactie en workshops. Meld u nu aan!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | (Bovenschoolse) directeuren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Intern begeleiders krijgen steeds meer vragen richting een middenmanagementfunctie. Dit heeft invloed op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden en zicht op wat dat vraagt. Welke competenties zijn nodig? Volg de opleiding!

Doelgroep
Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Ben je op zoek naar praktische basisinformatie over het Jonge Kind voor je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze training iets voor jou!

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Met de Vreedzame school creëert u een positief werkklimaat op school en hebt u actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Heeft u de Kanjertraining licentie A? Dan is dit de ideale opfriscursus voor u!

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Ben je op zoek naar praktische basisinformatie over het Jonge Kind voor je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze training iets voor jou!

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Ben jij de begaafdenspecialist op jouw school/ bestuur? OnderwijsAdvies organiseert 3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar waarin intervisie en het delen van informatie over een bepaald thema centraal staan.

Doelgroep
Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches
Sector
Primair Onderwijs
Locatie
21
nov

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces: door formatief toetsen (assessment). Volg de training en leer over growth mindset en meer.

Doelgroep
Leraren | Schoolteams
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie

Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3? Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook.

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3 | Onderbouwcoördinator | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

De Kanjertraining richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. Problemen als pesten worden hiermee voorkomen/ verminderd!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Een antipest-/ veiligheidscoördinator kan helpen de pestproblematiek op school te verhelpen en te voorkomen. Schrijf in voor de training!

Doelgroep
Intern begeleiders | Leraren | Bouwcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe kun je de wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders vergroten? Volg de opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid, start februari 2020!

Doelgroep
Leraren | Pedagogisch medewerkers
Sector
Voorschool | Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie
27
mrt

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs
Locatie

Met de Vreedzame school creëert u een positief werkklimaat op school en hebt u actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie