Filters

Alle locaties

Ben je op zoek naar de adressen van één van onze locaties? We hebben ze overzichtelijk bij elkaar gezet.

Volg gratis het webinar over Acadin, het uitdagende digitale programma voor talentvolle leerlingen!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs

De opleiding gaat in op de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didactiek bij de verschillende taaldomeinen. Word nu Taalspecialist!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | Taalcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe creëer je succesvolle laatste jaren op de basisschool? Ook jij wilt het gezellig maken in groep 7 of 8 waarbij de voorbereiding op het VO niet ontbreekt!

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Wil je aan de slag als interimmanager in het onderwijs? Of twijfel je of het wat voor je is? Dan is dit de ideale training voor jou! Start 16 september 2021.

Doelgroep
(Bovenschoolse) directeuren
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Hoe bereik je een goede leesvaardigheid bij leerlingen? Het invoeren van een krachtig leesbeleid en het neerzetten van een leescultuur stimuleert de leesmotivatie bij jongeren. Geef je op voor de training die start op 20 september 2021.

Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe daag je sterke rekenaars, kinderen met een rekentalent en (hoog)begaafde leerlingen uit? Door het aanbieden van een beredeneerd aanbod. Hoe je dat doet leer je tijdens deze 3 daagse training!

Sector
Primair Onderwijs
Locatie

De Kanjertraining richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. Problemen als pesten worden hiermee voorkomen/ verminderd!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Het Acadin congres op 6 oktober 2021 staat in het teken van interactie en workshops. Meld je nu aan!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | (Bovenschoolse) directeuren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3). Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van kleuters. Volg de training!

Doelgroep
Onderwijsassistenten
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Dé training voor leraren in de onderbouw! Leraren in de groepen 1,2 (en 3) leren door de training Kleuterklasse beter vorm te geven aan visie, inhoud, ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs aan jonge kinderen.

Intern begeleiders krijgen steeds meer vragen richting een middenmanagementfunctie. Dit heeft invloed op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden en zicht op wat dat vraagt. Welke competenties zijn nodig? Volg de opleiding!

Doelgroep
Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie