Filters

Blik terug op het congres LZM congres

Op 7 & 8 november 2019 vond het 6e Leren zichtbaar maken congres plaats in Bussum. Bekijk de aftermovie!

 

Blik terug op het congres LZM congres

Alle locaties

Ben je op zoek naar de adressen van één van onze locaties? We hebben ze overzichtelijk bij elkaar gezet.

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3). Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van kleuters. Volg de training!

Doelgroep
Onderwijsassistenten
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Als Kanjercoördinator weet je de Kanjertraining in de school te borgen. Heb je recent licentie B of licentie C behaald? Schrijf nu in voor de 2-daagse opleiding in Zoetermeer.

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Locatie

Ben je op zoek naar praktische basisinformatie over het Jonge Kind voor je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze training iets voor jou!

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Ben jij de begaafdenspecialist op jouw school/ bestuur? OnderwijsAdvies organiseert 3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar waarin intervisie en het delen van informatie over een bepaald thema centraal staan.

Doelgroep
Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Kom op 10 maart 2020 naar de kennisbijeenkomst Onderwijs en laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie, mediation en andere (belangrijke) zaken.

Ieder heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij de invulling en uitvoering van zijn of haar taken. OnderwijsAdvies helpt je zelf de koers te bepalen; wat wil je ontwikkelen, loslaten of behouden.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Herken de behoeftes van kinderen met opvallend gedrag en/ of gedragsproblemen en weet hiernaar te handelen. Volg de Opleiding Gedrag!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Volg gratis het webinar over Acadin, het uitdagende digitale programma voor talentvolle leerlingen!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
27
mrt

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3? Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook.

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3 | Onderbouwcoördinator | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Met de Vreedzame school creëert u een positief werkklimaat op school en hebt u actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Acadin is een krachtige digitale leeromgeving die scholen ondersteunt bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat. Kom naar de informatiebijeenkomst op 3 juni!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe kun je de wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders vergroten? Volg de opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid, start februari 2020!

Doelgroep
Leraren | Pedagogisch medewerkers
Sector
Voorschool | Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie
1
okt

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Word begaafdenspecialist! De opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie leidt leraren, IB-ers en docenten op die zich willen specialiseren in begaafdheid/ excellentie. Een perfecte combinatie van praktijk en theorie.

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie