Filters

Blik terug op het congres LZM congres

Op 7 & 8 november 2019 vond het 6e Leren zichtbaar maken congres plaats in Bussum. Bekijk de aftermovie!

 

Blik terug op het congres LZM congres

Alle locaties

Ben je op zoek naar de adressen van één van onze locaties? We hebben ze overzichtelijk bij elkaar gezet.

29
nov

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3). Het is belangrijk dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit bij de specifieke onderwijsbehoefte van kleuters. Volg de training!

Doelgroep
Onderwijsassistenten
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

De opleiding gaat in op de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didactiek bij de verschillende taaldomeinen. Word nu Taalspecialist!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | Taalcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces: door formatief toetsen (assessment). Volg de training en leer over growth mindset en meer.

Doelgroep
Leraren | Schoolteams
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie

Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3? Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook.

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3 | Onderbouwcoördinator | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

De Kanjertraining richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. Problemen als pesten worden hiermee voorkomen/ verminderd!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Een antipest-/ veiligheidscoördinator kan helpen de pestproblematiek op school te verhelpen en te voorkomen. Schrijf in voor de training!

Doelgroep
Intern begeleiders | Leraren | Bouwcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Herken de behoeftes van kinderen met opvallend gedrag en/ of gedragsproblemen en weet hiernaar te handelen. Volg de Opleiding Gedrag!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe kun je de wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders vergroten? Volg de opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid, start februari 2020!

Doelgroep
Leraren | Pedagogisch medewerkers
Sector
Voorschool | Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie

Als Kanjercoördinator weet je de Kanjertraining in de school te borgen. Heb je recent licentie B of licentie C behaald? Schrijf nu in voor de 2-daagse opleiding in Zoetermeer.

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Locatie

Ben je op zoek naar praktische basisinformatie over het Jonge Kind voor je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze training iets voor jou!

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Ben jij de begaafdenspecialist op jouw school/ bestuur? OnderwijsAdvies organiseert 3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar waarin intervisie en het delen van informatie over een bepaald thema centraal staan.

Doelgroep
Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches
Sector
Primair Onderwijs
Locatie
27
mrt

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Met de Vreedzame school creëert u een positief werkklimaat op school en hebt u actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie
1
okt

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs