Filters

Alle locaties

Ben je op zoek naar de adressen van één van onze locaties? We hebben ze overzichtelijk bij elkaar gezet.

Wanneer stroomt een kleuter door naar groep 3? Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook.

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3 | Onderbouwcoördinator | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Ben jij de begaafdenspecialist op jouw school/ bestuur? OnderwijsAdvies organiseert 3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar waarin intervisie en het delen van informatie over een bepaald thema centraal staan.

Doelgroep
Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Leren zichtbaar maken helpt je scherp te krijgen wat de impact is van je onderwijs op het leren van leerlingen. Volg het webinar op 19 mei!

Sector
Primair Onderwijs

Acadin is een krachtige digitale leeromgeving die scholen ondersteunt bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat. Kom naar de informatiebijeenkomst op 3 juni!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Met de Vreedzame school creëert u een positief werkklimaat op school en hebt u actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs

Met de Vreedzame school creëert u een positief werkklimaat op school en hebt u actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Heeft u de Kanjertraining licentie A? Dan is dit de ideale opfriscursus voor u!

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

De Kanjertraining richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. Problemen als pesten worden hiermee voorkomen/ verminderd!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe kun je de wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders vergroten? Volg de opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid, start februari 2020!

Doelgroep
Leraren | Pedagogisch medewerkers
Sector
Voorschool | Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie

Ben je op zoek naar praktische basisinformatie over het Jonge Kind voor je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dan is deze training iets voor jou!

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie
1
okt

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Het Acadin congres op 7 oktober staat in het teken van interactie en workshops. Meld je nu aan!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | (Bovenschoolse) directeuren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Word begaafdenspecialist! De opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie leidt leraren, IB-ers en docenten op die zich willen specialiseren in begaafdheid/ excellentie. Een perfecte combinatie van praktijk en theorie.

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie