Filters

Alle locaties

Ben je op zoek naar de adressen van één van onze locaties? We hebben ze overzichtelijk bij elkaar gezet.

Met de Vreedzame school creëert u een positief werkklimaat op school en hebt u actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs

Volg gratis het webinar over Acadin, het uitdagende digitale programma voor talentvolle leerlingen!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs

Het Acadin congres op 7 oktober staat in het teken van interactie en workshops. Meld je nu aan!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders | (Bovenschoolse) directeuren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Taakspel voor Kleuters is een speciale versie van Taakspel en is bedoeld voor leraren in groep 1, 2 (en 3) die op een prettige manier een fijne sfeer willen bewerkstelligen.

Doelgroep
Intern begeleiders | Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Volg gratis het webinar over Acadin, het uitdagende digitale programma voor talentvolle leerlingen!

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
8
okt

In 1 dag krijg je een toelichting op de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

Doelgroep
Leraren | (Bovenschoolse) directeuren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Intern begeleiders krijgen steeds meer vragen richting een middenmanagementfunctie. Dit heeft invloed op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden en zicht op wat dat vraagt. Welke competenties zijn nodig? Volg de opleiding!

Doelgroep
Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs

Ben jij de begaafdenspecialist op jouw school/ bestuur? OnderwijsAdvies organiseert 3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar waarin intervisie en het delen van informatie over een bepaald thema centraal staan.

Doelgroep
Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe communiceer ik op een goede en verbindende wijze met ouders? Hoe zorg ik voor een goed en blijvend contact? En hoe voer ik gesprekken die wat lastiger zijn? Wanneer je deze vragen herkent, is deze cursus écht iets voor jou!

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Tijdens de 3 daagse training krijgt u handvatten om de methode van groep 3 te combineren met het spelend leren van groep 2. Start in mei 2019! Schrijf nu in!

Doelgroep
Leraren groep 1/2/3
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Kinderen die te weinig bewegen kunnen daardoor moeite hebben met leren lezen, rekenen en spellen. De oorzaak moet dan worden gezocht in de hersenontwikkeling. Hoe kun je het herkennen en wat kun je doen? Volg de training!

Sector
Primair Onderwijs | Voorschool
Locatie

Ieder heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij de invulling en uitvoering van zijn of haar taken. OnderwijsAdvies helpt je zelf de koers te bepalen; wat wil je ontwikkelen, loslaten of behouden.

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs

Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces: door formatief toetsen (assessment). Volg de training en leer over growth mindset en meer.

Doelgroep
Leraren | Schoolteams
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie

Ieder heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij de invulling en uitvoering van zijn of haar taken. OnderwijsAdvies helpt je zelf de koers te bepalen; wat wil je ontwikkelen, loslaten of behouden?

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs

Een leerling leert pas wanneer hij weet wat hij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij het doel bereikt heeft (succescriteria).

Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Word begaafdenspecialist! De opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie leidt leraren, IB-ers en docenten op die zich willen specialiseren in begaafdheid/ excellentie. Een perfecte combinatie van praktijk en theorie.

Doelgroep
Leraren | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Heeft u de Kanjertraining licentie A? Dan is dit de ideale opfriscursus voor u!

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

In de training 'Dubbel bijzonder: (hoog)begaafd en een leer- of gedragsprobleem', staat de vraag centraal hoe je beter om kunt gaan met een aantal specifieke leer- en gedragsstoornissen in relatie tot hoogbegaafdheid. Lees verder!

Doelgroep
Leraren | Begaafdenspecialisten | Plusklasleerkrachten | Talentcoaches | Intern begeleiders
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces: door formatief toetsen (assessment). Volg de training en leer over growth mindset en meer.

Doelgroep
Leraren | Schoolteams
Sector
Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
Locatie

Hoe daag je sterke rekenaars, kinderen met een rekentalent en (hoog)begaafde leerlingen uit? Door het aanbieden van een beredeneerd aanbod. Hoe je dat doet leer je tijdens deze 3 daagse training!

Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Een meertalig kind in de klas, wat kun je als leraar doen? Volg de training (2 middagen) en ontvang concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
Intern begeleiders | Leraren | Taalcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Begrijpend lezen is ontzetten belangrijk, maar hoe oefen je dat en moet je rekening mee houden? Volg onze training!

Doelgroep
Leraren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Een meertalig kind in de klas, wat kun je als leraar doen? Volg de training (2 middagen) en ontvang concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
Intern begeleiders | Leraren | Taalcoördinatoren
Sector
Primair Onderwijs
Locatie

Hoe daag je sterke rekenaars, kinderen met een rekentalent en (hoog)begaafde leerlingen uit? Door het aanbieden van een beredeneerd aanbod. Hoe je dat doet leer je tijdens deze 3 daagse training!

Sector
Primair Onderwijs
Locatie