De Opleiding Specialist Taal/Lezen is op 23 juni door een zestal deelnemers succesvol afgerond! 

Zes nieuwe taalspecialisten in de dop! 

De deelnemers hebben een jaar lang meerdere modules gevolgd om hun kennis van de verschillende taaldomeinen te verdiepen en te verbreden. De eindopdracht bestond uit het maken van een plan voor een taal-/leesveranderplan van één van deze domeinen.

               

De focus lag hierbij op de volgende thema's: 

 • meertaligheid en het belang van mondelinge taal en interactie
 • woordenschat
 • technisch lezen begrijpend lezen/luisteren/close reading 
 • het belang van leesbeleving en leesmotivatie
 • thematisch taalonderwijs
 • en stellen. 

Bovenstaande thema's kunnen niet los van elkaar gezien worden, alles heeft verbinding met elkaar! Dat weten de deelnemers nu ook. Zij leerden hoe methodes zich tot de taaldomeinen verhouden, wat de nieuwste inzichten zijn en hoe je deze vertaalt naar de praktijk. En wat doet het handelen van de leraar ertoe?

Dit waren de enthousiaste reacties van de deelnemers:

 • Ik ben mij meer bewust geworden dat taal in alles verweven is. Technisch lezen, woordenschat, stellen, spelling etc kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ik ga mijn collega's laten zien dat taalonderwijs meer gericht moet zijn op het verbinden van deze gebieden.
 • Na elke bijeenkomst dacht ik: "He dit kan ik op mijn school ook veranderen."
 • We hebben in korte tijd veel nieuwe dingen geleerd; het is heel prettig te overleggen en te sparren over deze nieuwe inzichten, dat ga ik zeker missen. 
 • Ik raad leraren, die verandering willen op het gebied van taalonderwijs, echt aan déze opleiding te gaan volgen. Je krijgt een andere kijk op alle verschillende taalmodules.
 • Ik heb geleerd hoe belangrijk mondelinge taal is, kinderen leren taal niet vanzelf. En ook hoe belangrijk interactie is tussen de kinderen.
 • De indeling van de opleiding (13 bijeenkomsten in een jaar) is mij prima bevallen! Genoeg ruimte om tussen de bijeenkomsten lees- en huiswerk te doen. Na de laatste bijeenkomst voelde ik mij 100 % competent op taalgebied. Ik ben enorm geïnspireerd geraakt om met alle kennis aan de slag te gaan.

Wil je ook de Opleiding Specialist Taal/Lezen volgen?

Op 15 september 2022 start een nieuwe groep. Vraag meer informatie aan over de opleiding bij Mia Versteegen of schrijf je direct in! 

naar opleiding specialist taal/lezen