Wil je komend schooljaar extra inzetten op duurzame schoolontwikkeling of het inlopen van achterstanden? Ter voorbereiding organiseren OnderwijsAdvies en Marant 3 webinars over duurzame interventies.

Webinars over duurzame interventies en het Nationaal Programma Onderwijs

Waar maakt jouw school werk van?

Met de subsidie die elke school krijgt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs kan jouw school ervoor kiezen om komend schooljaar extra in te zetten op duurzame schoolontwikkeling of
het inlopen van vertragingen. In het menu dat de overheid opstelt zal aandacht zijn voor interventies op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden, schoolontwikkeling en professionalisering. Maar waar kun je nou het beste op inzetten? Wat werkt voor jouw school?

Tijdens drie webinars besteden we aandacht aan duurzame interventies op drie gebieden: taal (27 mei), rekenen (1 juni) en gedrag/executieve functies (10 juni). Na afloop van de webinars weet je waar jouw school het beste werk van kan maken en welke interventies helpend zijn.

De kosten bedragen € 25,- per webinar en per deelnemer. Bekijk de praktische informatie.

Webinar taal op 27 mei van 16.15 tot 17.15 uur

Tijdens de webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Hoe zijn de resultaten tot nu toe, welke taal/ leesdomeinen verdienen de aandacht? 
 • Wat betekent dat voor het aanbod in de school. 
 • Uitgangspunt is steeds de doorgaande lijn bijvoorbeeld op het gebied van woordenschatonderwijs, technisch lezen, begrijpend luisteren en begrijpend lezen etc. 
 • Bij de doorgaande lijn kijken we onder andere naar leerkrachtvaardigheden, differentiëren van het  aanbod, leeromgeving en leesmotivatie.  
 • Vragen die de deelnemers vooraf hebben gesteld.

Aanmelden

Webinar rekenen op 1 juni van 16.15 tot 17.15 uur

Tijdens de webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een verdiepingsslag maken bij het analyseren van gegevens: inhoudelijke analyses ten behoeve van het kiezen van passende interventies 
 • Het optimaliseren van instructie en verlengde instructie. 
 • Het inzetten van interventies op het gebied van automatiseren. 
 • Het vergroten van eigenaarschap bij de leerlingen. 
 • Vragen die de deelnemers vooraf hebben gesteld.

Aanmelden 

Webinar gedrag/executieve functies op 10 juni van 16.15 tot 17.15 uur

Tijdens de webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Het zorgen voor een (hersteld) veilig pedagogisch leerklimaat.  
 • Hoe krijg ik zicht op het gedrag/ executieve functies op mijn school?  
 • Het inzetten van interventies op het gebied van gedrag/ executieve functies. 
 • Vragen die de deelnemers vooraf hebben gesteld. 

Aanmelden

Praktische informatie

Doelgroep

De webinars zijn bedoeld voor IB’ers en schoolleiders, maar uiteraard zijn leerkrachten ook van harte welkom.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de webinars bedragen €25 per webinar en per deelnemer. Je kunt je aanmelden door op de aanmeldbuttons hierboven te klikken.
Betalen kan direct via iDeal of creditcard. Je ontvangt voorafgaand aan het webinar per e-mail een link om deel te nemen.

Meer informatie   

Hulp nodig bij het opstellen van een schoolplan of -analyse? Wil je externe hulp bij de uitvoering? Bekijk dan de website organiseer je onderwijs anders of neem contact met ons op! 

Bekijk ook de: