Gezonde en gelukkige leerlingen en studenten presteren vaak beter op school. Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op jouw school? Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt je hierbij.    

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2022-2023

Tot en met maandag 19 april 2022 kun je via www.mijngezondeschool.nl een aanvraag indienen voor een erkende gezonde school activiteit. Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Vraag nu subsidie aan voor een Gezonde School activiteit

Wat wordt verstaan onder een erkende Gezonde School activiteit? Van erkende activiteiten hebben professionals uit de praktijk vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Dit zijn onder meer activiteiten als Kanjertraining, De Vreedzame School, Taakspel, Kwink, PAD en  PRIMA. 
Bekijk hier alle activiteiten die in aanmerking komen voor de subsidie.

Als je gebruik wilt maken van de subsidie vraag deze dan eerst aan via mijngezondeschool.nl. Na toekenning kun je zelf de activiteit of het programma organiseren. Uiteraard staan wij je graag terzijde bij de keuze van het programma of activiteit en helpen wij desgewenst met de aanvraag. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Gezondste keuzes voor jouw school? Neem contact op met Annet van Eck.