Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen, preventief extra hulp te geven!

Risico op dyslexie verkleinen met Bouw!

De herfst is een periode dat leraren in groep 3 de tussenstand opmaken in het leesproces. Welke leerlingen hebben een achterstand opgelopen?
Leerlingen die serieuze risico's lopen om dyslexie te krijgen hebben naast het gewone leesonderwijs extra interventies nodig om hun leesontwikkeling vlot te trekken. Bouw! is een uitermate geschikt programma daarvoor.

Ernstige leesproblemen voorkomen

"Het risico op dyslexie en laaggeletterdheid kan worden verkleind, mits de aanpak vroegtijdig, langdurig en individueel is. Het programma Bouw realiseert zo'n aanpak!". Aryan van der Leij, schoolpsycholoog en gepromoveerd op een proefschrift getiteld 'Ernstige leesproblemen' heeft enkele jaren geleden onderzoek naar  dyslexie gedaan. "Als je met intensieve, individuele begeleiding begint in groep 2 en de begeleiding volhoudt tot in groep 4, dan kun je heel veel problemen voorkomen! Het aantal kinderen dat voor dyslexie behandeld wordt, kun je daarmee reduceren tot de ruim de helft."  

Bekijk het filmpje over Bouw! (Bron Lexima)

Wat is Bouw! en voor welke leerlingen is het geschikt?

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors. Dit kunnen ouders, opa's en oma's, maar ook oudere leerlingen of klassenassistenten zijn. Het programma is zo gemaakt dat tutors automatisch de juiste instructies bij de opdrachten geven. 

Bouw! is geschikt voor leerlingen in groep 2 en/of begin groep 3 met:

  • een zwakke letterkennis  
  • een zwak klankbewustzijn 
  • dyslexie in de familie

 En voor leerlingen die in de loop van groep 3:

  • zwak scoren bij het lezen van woorden
  • dyslexie in de familie hebben
  • en thuis niet veel worden voorgelezen

OnderwijsAdvies kan je helpen bij de implementatie

Maar ook bij het selecteren van de leerlingen in groep 2 die baat hebben bij het programma en het opleiden van tutors. En nog veel meer! Lees meer over het voorkomen van leesproblemen door Bouw

 

Gerelateerde diensten

Voorkom leesproblemen met BOUW

Met Bouw! kiest je voor een preventieve aanpak om de problemen met leesachterstanden, laaggeletterdh…

Lees meer