Ucommerce Free license exceeded: License is not valid with current CMS.

Dit schooljaar vliegt voorbij en voordat je het weet, staat de zomervakantie weer voor de deur! Een goed moment om vooruit te blikken naar het komende schooljaar en verkeerseducatie mag daar natuurlijk niet bij ontbreken!

Thema kinderboekenweek 'Reis mee' 2-13 oktober 2019

Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is 'Reis mee' en in de periode van 2 t/m 13 oktober staan voertuigen centraal. Het project JONGleren in het Verkeer is ontwikkeld voor jonge kinderen en past mooi bij dit thema, bij dit project krijgt u een materialenkist, met ook boekjes over verkeer, te leen waarmee u het thema verkeer en vervoer kunt uitwerken. 

Lees meer over JONGleren in het verkeer

SCHOOLBRENGWEEK 16-20 september 2019 - voor scholen in Z-Holland

Lopen of fietsen naar school: leuker, gezonder en veiliger!

Niet alleen tijdens de Kinderboekenweek staat het thema vervoer centraal. Ook de week van 16 t/m 20 september 2019 staat in het teken van het veilig vervoer van kinderen. Voor scholen in Zuid-Holland wordt dan de Schoolbrengweek georganiseerd. Een week waarin ouders en leerlingen opgeroepen worden om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school is:

  • Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
  • Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
  • Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
  • Goed voor het milieu,
  • en het is nog eens leuk ook!

Schoolbrengweek 16 t/m 20 september 2019

Scholen uit Zuid-Holland kunnen zich voor de SCHOOLBRENGWEEK AANMELDEN op de website van SCHOOL op SEEF. Op deze website vindt u ook ondersteunende informatie en downloads, zoals informatie voor ouders, lessuggesties en social media-tips. 

Pakket 'Op voeten en fietsen naar school' 

Veilig Verkeer Nederland heeft het pakket ‘Op voeten en fietsen naar school’ ontwikkeld wat goed aansluit bij de Schoolbrengweek. U kunt de materialen uit dit pakket tijdens de Schoolbrengweek gebruiken. 
Scholen uit Noord-Holland en andere regio's kunnen ook een Schoolbrengdag of Schoolbrengweek organiseren met behulp van dit lespakket. 

Het pakket bestaat uit een handleiding, 100 stickerkaarten, 1000 fietsstickers, 1000 loopstickers, 3 aankondigingsposters, 4 actieposters voor meetresultaten en 100 stickers om weg te geven. Het is gratis voor scholen met het VVN Verkeersouderlidmaatschap!

Download meer informatie over:

Meer over verkeerseducatie:

Wilt u meer informatie over onze projecten met betrekking tot de praktische verkeerseducatie, zoals SCHOOL op SEEF, Verkeerskunsten en gastlessen van een verkeersleerkracht? 
Kijk dan op onze website voor de mogelijkheden in uw regio.