Met ingang van 1 januari 2022 is de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar gewijzigd. Wat betekent dit voor het aanleveren van leerlingdossiers?

Het nieuwe Protocol Dyslexie, Diagnose & Behandeling 3.0 

Vanaf 1 januari 2022 werkt 1801 met het nieuwe Protocol Dyslexie, Diagnose & Behandeling 3.0 (PDDB 3.0) van het NKD. Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling ontwikkeld: het 'Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0'. Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED) ook het stap voor stap handelen van de zorgverlener.
Het PDDB 3.0 is op 1 september 2021 gepubliceerd. 

In overleg met de verschillende jeugdzorgregio’s werkt 1801 vanaf 1 januari 2022 met het meest recente protocol Dyslexie. Dat betekent dat wij ons aan de nieuwe criteria vanuit dit protocol houden bij de screening van de dossiers, het dyslexieonderzoek en de dyslexiebehandeling. 

Wat is gewijzigd op het gebied van doorverwijzen?

  1. Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)
    We spreken niet meer van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie maar van Ernstige Dyslexie. Dat betekent dat we soepeler omgaan met kinderen die ook een ander probleem/ ontwikkelingsstoornis hebben, bijvoorbeeld ADHD. Het kind moet uiteraard wel behandelbaar zijn.
  2. Ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde
    Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen. Het nieuwe protocol hanteert hierbij strengere criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen.

In de praktijk betekent dit dat kinderen:

  • Een E/V- score op lezen behalen om hen aan te kunnen melden voor de vergoede zorg. Eerder konden kinderen die een D/V score hadden voor technisch lezen in combinatie met een E/V- score voor spelling ook aangemeld worden. Dit is per januari 2022 niet meer zo. Er komt een overgangsperiode. De verschillende scenario’s in de overgangsperiode zijn te vinden in deze toelichtende brief.
  • Kinderen kunnen na het onderzoek mogelijk de diagnose Dyslexie of Ernstige Dyslexie (ED) krijgen. Kinderen die de diagnose Ernstige Dyslexie krijgen komen voor vergoede behandeling in aanmerking.
    Kinderen met de diagnose Dyslexie komen niet in aanmerking voor vergoede behandeling maar kunnen wel Remedial Teaching (RT) begeleiding krijgen vanuit onze RT praktijk het OA Leerhuis. Deze RT wordt niet vergoed maar zou gefinancierd moeten worden door ouders en/of school.

Scholen die willen weten wat de criteria zijn voor een Dyslexieonderzoek (dus niet Ernstige Dyslexie) kunnen deze criteria vinden in de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.

Wil je informatie ontvangen over het nieuwe protocol Dyslexie 3.0?

Voor scholen die willen weten wat deze wijziging precies betekent voor de aanmelding van dossiers, hebben wij meerdere webinars georganiseerd. Was je niet in staat om deze bij te wonen, en wil je wél de informatie ontvangen die tijdens de webinars zijn verstrekt? 
Klik op de button hieronder en laat je gegevens achter, zodat wij de presentatie en het overzicht met de gestelde vragen en antwoorden alsnog naar je kunnen mailen. 

Ik ontvang graag meer informatie

Te raadplegen websites:

Meer informatie over het nieuwe protocol Dyslexie 3.0, de richtlijnen en de overgangsperiode vind je hieronder: