In toenemende mate groeien kinderen op met meer dan één taal in hun omgeving. Thuis spreken ze bijvoorbeeld Pools met hun ouders, op school Nederlands. Maar twee talen thuis komt ook vaak voor. Russisch met moeder, Engels met vader en op school of in de kinderopvang Nederlands als derde taal.

Meertalig opgroeien

Meertalig opgroeien heeft voordelen maar roept soms ook vragen op bij ouders en professionals. In welke taal kan ik het beste voorlezen of huiswerk maken met mijn kind? Hoe zorg ik er voor dat mijn kind de thuistaal blijft spreken en ondertussen goed Nederlands leert?

De preventief werkende logopedisten van OnderwijsAdvies zien dagelijks meertalige kinderen én hun ouders. Samen met hen brengen zij de gezinstaalsituatie in kaart en geven zij praktische adviezen.

Taalplan voor de familie

Om er écht vroeg bij te zijn, worden er momenteel materialen ontwikkeld om ouders te helpen bij het maken van een taalplan voor de familie. Logopedisten van OA zijn daarvoor betrokken bij een Europees project genaamd Planting Languages.
Samen met partners uit andere Europese landen ontwikkelen ze een praktisch stappenplan, maken ze filmpjes waar andere meertalige ouders hun ervaringen delen en flyers over specifieke kenmerken van meertalige ontwikkeling op jonge leeftijd. Deze producten worden momenteel in een pilotfase uitgeprobeerd bij meertalige ouders en hun zeer jonge kinderen.

Eind 2021 is het project gereed en delen we graag het resultaat met jullie! Meer weten? Neem gerust contact op met Marga van Mil of Carien Deutman.