De subsidieregeling Schoolkracht ondersteunt schoolleiders en leraren die inzetten op schoolontwikkeling. Dien voor 15 januari 2021 een voorstel in! 

Subsidieregeling Schoolkracht van start!

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.
Deze subsidieregeling van het ministerie van onderwijs ondersteunt schoolleiders en leraren met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Het doel van de regeling Schoolkracht is:

 1. Het aanjagen en bevorderen van de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit en organisatie van het onderwijs;
 2. Schoolleiders of leraren in staat te stellen om hun ideeën voor ontwikkeling of innovatie op de eigen school verder uit te werken en door te voeren; en
 3. Het bevorderen van het professioneel handelen binnen de school, van zowel de schoolleider als de overige teamleden.

Hoogte subsidie

 • Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
 • Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. 
 • Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt er geloot.

Ideeën voor schoolontwikkeling 

Als je gebruik maakt van Schoolkracht, dan richt jouw aanvraag zich op 1) het verbeteren van de onderwijskwaliteit 2) het leraren-/ schoolleiderstekort 3) kansen(on)gelijkheid en/of 4) digitalisering.

Bij de uitwerking van een 'plan voor schoolontwikkeling' kun je denken aan:

 • Het organiseren van ondersteuningsprogramma's voor leerlingen met een achterstand* 
 • Organisatie- en ontwikkelingsvraagstukken
 • Impact op leren (het leren zichtbaar maken door bijvoorbeeld effectieve feedback)
 • Onderwijs op afstand
 • Samenwerkend leren
 • Pedagogisch en didactisch handelen 

*scholen die reeds subsidie hebben ontvangen in het kader van de 'subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021' kunnen met deze subsidie hun activiteiten verlengen!

Aanvraagperiode

Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kun je subsidie aanvragen. Wij adviseren je om de aanvraag snel in te sturen. De plannen worden uitgevoerd in de periode maart 2021 – september 2022.

De aanvraag bestaat uit een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, meer informatie en formulieren vind je op:

Vragen of hulp nodig?

Wil je graag eens sparren over de mogelijkheden van schoolontwikkeling op jouw school? We denken graag met je mee in het proces van bedenken, aanvragen tot en met de uitvoering.
OnderwijsAdvies heeft veel kennis en ervaring op bovengenoemde thema's en helpt je graag bij jouw schoolontwikkeling. Wij gaan samen met jouw school voor een optimaal resultaat en daarom bestaat al onze begeleiding uit maatwerk.  
Neem voor meer informatie contact op met Dennis Riesener (regio Noord) of Francien Hogervorst (regio Zuid).

Dennis Zwart Wit (1)
Dennis Riesener
 • Accountmanager
Hoofddorp
Francien
Francien Hogervorst
 • Accountmanager
Zoetermeer