De Roadtrip Passend Onderwijs bracht onder andere Kamerleden Rudmer Heerema en Rene Peters en vertegenwoordigers van de Onderwijsraad langs Schooladviesdienst Wassenaar en OnderwijsAdvies in Hoofddorp. 

Roadtrip Passend Onderwijs

Op onze locatie in Hoofddorp werd onder meer door Esther Mouwe, manager Kind en Jeugd bij OnderwijsAdvies, verteld hoe Passend Onderwijs in de praktijk wordt vormgegeven en welke successen en uitdagingen dit oplevert.

De roadtrip, georganiseerd door branchevereniging EDventure, startte bij SchoolAdviesDienst Wassenaar waar directeur Kirsten Wolfert uitleg gaf over (het ontstaan van) hun samenwerking rondom Passend onderwijs met de gemeente Wassenaar en de basisscholen. Burgemeester Leendert de Lange verzorgde het welkomstwoord en wethouder Lia de Ridder, voor onder andere zorg en onderwijs, vertelde over de betrokkenheid van de gemeente.
Schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten en andere professionals vertelden aan de hand van twee praktijkvoorbeelden hoe zij vanuit een gezamenlijke visie, maar ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid, Passend onderwijs voor ieder kind in Wassenaar vormgeven.

Succesvolle praktijkvoorbeelden Passend Onderwijs

In Hoofddorp vertelde Esther Mouwe, Regiomanager OnderwijsAdvies en Joost van Caam directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Amstelronde over successen en zorgen in de uitvoering en toepassing van Passend onderwijs. Samenwerkingsverband Amstelronde werkt volgens het schoolmodel, maar pakt de professionalisering gezamenlijk op.
Met het samenwerkingsverband formuleren de schoolbesturen hun visie op Passend onderwijs in de regio. De scholen hebben vervolgens de verantwoordelijkheid dit op schoolniveau op te vullen.

Passend onderwijs is volop in het nieuws. Vaak ligt de focus op situaties waar het niet goed gaat. Volgend jaar staat de evaluatie van de wet Passend onderwijs op de politieke agenda.