Hebben je leerlingen leer- en ontwikkelingsachterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis? En wil je deze leerlingen graag een extra steuntje in de rug geven? De professionals van OnderwijsAdvies helpen je hierbij graag!

Op maat oplossen van achterstanden, ieder kind weer snel bij de les!

De overheid geeft ruim subsidie om leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning te geven. Een enthousiast team van OnderwijsAdvies staat in de startblokken om basisscholen hierbij te ondersteunen door met de leerlingen aan de slag te gaan.

Wat biedt OnderwijsAdvies?

  • Enthousiaste professionals met vakkennis om met groepjes van ongeveer 6 leerlingen te werken.
  • Wij bieden dit aan in de vorm van een op maat ingerichte zomer/herfstschool, of verlengde schooltijd tijdens schooldagen.
  • Wij leveren maatwerk, door samen op te trekken met de school en de leerling, en zo te werken aan hun persoonlijke leerdoelen, die door de school worden aangeleverd.
  • Wij kunnen de materialen/leerdoelen die worden aangeleverd door de scholen, aanvullen met eigen materialen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belevingswereld van de kinderen.
  • Vooraf vindt een intakegesprek plaats met de school en een medewerker van OnderwijsAdvies, en wordt er door ons een plan opgesteld met duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de locatie, de werkzaamheden, tijdstip, verantwoordelijkheden, financiĆ«n, coronamaatregelen enz.
  • Per leerling wordt een logboek bijgehouden en een presentielijst, die na afloop van het traject aan de scholen worden overhandigd.
  • Na afloop van de periode vindt terugkoppeling plaats van OnderwijsAdvies naar school en wordt het traject geĆ«valueerd.

Contact

Heb je interesse in ons aanbod of heb je vragen over de subsidieregeling of de uitvoering ervan? OnderwijsAdvies denkt graag mee en/of ondersteunt waar nodig. Neem gerust contact op met Dennis Riesener of Francien Hogervorst.

Lees meer over de subsidieregeling.