"Steeds vaker kiezen leraren voor een flexibele baan. Dan is het krachtig om deze mensen up to date te houden over de ontwikkelingen binnen het onderwijs."    

Derec en OnderwijsAdvies zetten samen in op onderwijskwaliteit

"Uiteindelijk willen we allebei hetzelfde: leerkrachten voor de groep die met de juiste vaardigheden kinderen een stapje verder helpen in hun gehele ontwikkeling."
Deze woorden zijn de rode draad van het gesprek dat plaatsvond tussen Jan van der Meer (begeleider onderwijsbanen bij Derec) en Niek Peereboom (adviseur bij OnderwijsAdvies). 

Een onderwijsdetacheringsbureau en een onderwijsadviesbureau dat inzet op het beste onderwijs voor ieder kind. Dat gaat in veel hoofden van schoolbesturen en of directies niet samen. Detachering is namelijk, zeker in een tijd van een groot lerarentekort, een behoorlijk ‘vies’ woord.
Bij detacheringsbureaus zitten toch leerkrachten die hun zakken willen vullen en zich niet structureel willen inzetten voor het onderwijs? Dat is een vaak gehoord geluid. Dat past dan niet bij OnderwijsAdvies. Die zetten juist in op het structureel en duurzaam verbeteren van het onderwijs. Liefst met impact. En toch…

Lees het interview