De Boog startte een teamtraject Impact op leren om de focus op het leren van leerlingen te versterken. En dat is ze gelukt! Met behulp van een leercirkel zoomt het team in op het WAT, het HOE en de leerhouding van de leerlingen. Leerlingen zijn nu bewuster en meer betrokken bij het leren.

Leerlingen meer hun eigen leerproces laten vormgeven

In veel plannen op school- en bestuursniveau komt het onderwerp Eigenaarschap naar voren. Scholen willen hun leerlingen niet alleen de basisvaardigheden meegeven, maar leerlingen ‘leren leren’ en hen zo toerusten om met plezier en zelfvertrouwen hun eigen leerproces steeds meer vorm te geven.

Interventies die impact hebben op het leren

Te denken valt aan effectieve feedback, formatief handelen en meta-cognitie. Voor alle interventies geldt dat het belangrijk is dat deze een basis hebben in de onderwijswetenschap en kansrijk zijn om een duurzame verbetering op te leveren. Zo heeft het programma Impact op Leren de onderwijsresearch van o.a. John Hattie en Robert Marzano als basis. 
Met de adviseur wordt in elke school (in po, vo of mbo) vervolgens naar de specifieke situatie, vragen en ontwikkeling gekeken om interventies op maat te kiezen die werkelijk impact hebben op het leren op school.

Aanleiding leertraject Impact op Leren op De Boog - artikel

Hoe kan een leertraject Impact op Leren eruitzien?
Op de Montessorischool De Boog in Nieuw-Vennep waren leerlingen vooral aan het ‘doen’ bleek na een interne audit van het eigen schoolbestuur. Een omslag van ‘werken’ naar meer ‘leren’ was gewenst. Samen met OnderwijsAdvies is de school daarop een leertraject Impact op Leren gestart.

In onderstaand artikel (verschenen in OnderWijsTijd, een uitgave van Gompel@Svacina, nov 2021) vertellen Daisy Walburg, intern begeleider op Montessorischool De Boog en onderwijsadviseur Marije Buiting, adviseur bij OnderwijsAdvies, over de impact van dit traject.

lees het artikel over de Impactcirkel, over leerdoelen en feedback