Wat kunt u doen om leerlingen met een onderwijsachterstand te helpen? Werkt het om vroegschoolse educatie, extra begeleiding, schakelklassen of zomerscholen in te zetten? Hoe kunt u de taalontwikkeling bevorderen, of ouders goed betrekken? Hoe gaan andere scholen hiermee om? En wat weten we uit onderzoek?

Conferentie Onderwijsachterstanden

Tijdens deze conferentie kunt u kennisnemen van de nieuwste inzichten rond de aanpak van onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Hoe kunnen we onderwijsachterstanden in tijden van lerarentekorten toch effectief bestrijden? Er worden wetenschappelijk onderbouwde praktijkervaringen gedeeld en is er volop ruimte voor uitwisseling.

De conferentie richt zich op bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en andere professionals uit het basisonderwijs.

Het programma

U kunt sessies volgen over taal en lezen, over de invloed van verwachtingen over de leerling, en over de rol en betrokkenheid van de ouders. Er is ook aandacht voor het jonge kind; het vroegste moment om als school van betekenis te zijn. En nog veel meer!

In totaal zijn er meer dan twintig sessies, waaruit u er twee kunt kiezen. De keynote wordt verzorgd door hoogleraar Monique Volman, met de laatste wetenschappelijke inzichten over de aanpak van onderwijsachterstanden. Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs verzorgt de aftrap.

Praktisch

Datum: woensdag 12 februari
Tijd: 12.30-18.00u
Locatie: Rijtuigenloods, Amersfoort. Goed bereikbaar met de trein!

Aanmelden
Meld u aan via www.aanmelder.nl/onderwijsachterstanden