OnderwijsAdvies heeft het actieplan Taalpact (mede)ondertekend. Het Taalpact zet in op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid.

Met Taalpact de zelfredzaamheid van laaggeletterden vergroten 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Deze groep mensen kan hierdoor niet goed meekomen in de samenleving. Ze kunnen bijvoorbeeld de bijsluiter niet lezen, geen sollicitatiebrief schrijven en hun kinderen niet voorlezen.
Het Taalpact zet in op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. OnderwijsAdvies werkt daar graag actief aan mee.

Logopedisten van OnderwijsAdvies werken preventief

De logopedisten van OA maken deel uit van de 'actielijn preventie' van het Taalpact Leiden en Leiderdorp. Zij hebben onder andere een training gevolgd in het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid bij ouders.
Door hun reguliere werkzaamheden van vroegtijdige signalering van kinderen met taalproblemen, proberen zij tevens een nieuwe laaggeletterde generatie te voorkomen. De logopedisten werken hiervoor nauw samen met andere partners in de regio. 

Kijk voor informatie op de site van Regio Online: Taalpact Leiderdorp en Leiden pakt laaggeletterdheid aan

Op de foto: Logopedist Marga van Mil