Hoe kunnen wij kinderen nog beter leren lezen en spellen? Leerlingen gezocht uit groep 4,5 en 6 voor wetenschappelijk onderzoek!

We gunnen alle kinderen leesplezier. Hoe heerlijk is het om je even in een boek te ‘verliezen’ en in een andere wereld te zijn? Goed lezen draagt onder andere bij aan het vergroten van de fantasie, vergroten van de woordenschat, beter spellen en beter begrijpend lezen.

Universiteit Leiden start onderzoek naar beter leren lezen

Om te leren lezen en spellen hebben kinderen bepaalde vaardigheden nodig. Zo moeten ze bijvoorbeeld klanken aan elkaar kunnen koppelen tot woorden maar ook klemtonen in een woord kunnen aanbrengen. Kennis van de spellingsregels moeten ze zich eigen maken en leren dat woorden die hetzelfde klinken anders kunnen worden geschreven en een andere betekenis kunnen hebben. Ze moeten zich bewust worden van regels, deze herkennen om vervolgens een woord correct op te schrijven. Deze vaardigheden worden metacognitieve vaardigheden genoemd.

Universiteit Leiden doet onderzoek naar hoe we kinderen deze vaardigheden nog beter kunnen aanleren en gebruikt hiervoor de test EPALE. OnderwijsAdvies is via collega Mirjam de Vreeze betrokken bij dit onderzoek. 

Leerlingen in groep 4, 5 en 6 gezocht voor deelname

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar leerlingen tussen 7 en 9 jaar, mét en zonder dyslexie. 
Zij worden uitgenodigd voor 2 sessies die in totaal 1,5 uur duren. Tijdens deze sessies krijgen zij een pré-test, een training en een post-test. De pré- en post-test bestaat uit een lees- en spellingsopdracht. De sessies vinden plaats op school.

Lees meer over de test EPALE.
Een uitgebreide toelichting over de test vind je in de brief voor scholen

Waarom zouden leerlingen deelnemen?

Het onderzoek helpt ons / de universiteit Leiden in kaart te brengen of de training effectief is en kan zodanig bijdragen aan de manier waarop het leesonderwijs wordt aangeboden op basisscholen.

Voor leerlingen is het leuk om te weten hoe onderzoek werkt, ze mogen 2x de testjes doen, wat ook leuk is, en bovendien kan het leerzaam voor ze zijn! 

Procedure

Heb je belangstelling? Neem contact op met:
Mirjam Vreeze als je inhoudelijke informatie wilt over het onderzoek en
Koosje van der Tol als je je wilt aanmelden en nadere details wilt over de planning.
Er is documentatie aanwezig om ouders en leerlingen te informeren, de organisatie rondom de test word je zoveel mogelijk uit handen genomen.
Als er belangstelling voor is worden na afloop informatiesessies over de uitkomsten van het onderzoek georganiseerd waaraan zowel ouders als leraren kunnen deelnemen.