Hoe bespreek je gevoelige onderwerpen met leerlingen/studenten?

Hoe praat je met je groep over de oorlog? 'Vertel steeds een stukje meer'

Komen de Russische soldaten ook hier? Vecht Nederland mee? Zijn de kinderen in Oekraïne erg bang? Of ze het nu op tv horen of aan de keukentafel: oorlog is voor veel kinderen beangstigend. Hoe praat je er als ouder over met je kind? "Kinderen hebben vaak andere vragen dan we als volwassenen verwachten."

"De afgelopen maanden is er veel reuring geweest. De gijzeling in Amsterdam, grensoverschrijdend gedrag, het filmpje van Lil Kleine en zijn vriendin en nu de inval van Rusland in Oekraïne", vertelt Rob van der Gaag-Verheij. Hij is programmaleider van de Vreedzame School, een programma waarmee kinderopvang en (basis)scholen werken aan democratisch burgerschap. "Het zijn grote thema's die ook kinderen raken." Kinderen krijgen hoe dan ook deze heftige onderwerpen mee, omdat de tv of radio aan staat, of ze horen gesprekken aan tafel of zien video's op social media.

Handreiking

Het programma De Vreedzame School helpt een klimaat te creëren om gevoelige onderwerpen te bespreken. Voor leraren van de Vreedzame School is een handreiking geschreven met praktische tips over het lesgeven over moeilijke of gevoelige onderwerpen.

download de handreiking - voor leraren PO

Download de lesbrief - voor docenten VO/mbo (van universiteit Utrecht)

Wil je meer weten over De Vreedzame school?

Kijk voor meer informatie over de vreedzame school op www.devreedzameschool.nl. Hier vind je onder andere informatie over de lessenserie, het invoeringstraject, teamtrainingen en partnerschap met ouders. 

Neem voor meer informatie contact op met één van de gecertificeerde trainers bij 1801: