Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Hoe ga jij het geld besteden?

Het Nationaal Programma Onderwijs: hoe ga jij dit vormgeven op jouw school?

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Wat betekent dit voor jouw school?

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet.
OnderwijsAdvies kan helpen door het maken van een analyse van de opgelopen vertragingen, een meerjaren-herstelplan, of het bieden van effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes. De ongeveer 6600 basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school. De 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Scholen met veel ‘leerlingen met minder kansen’ krijgen verhoudingsgewijs meer geld.

Wij zijn benieuwd: hoe zou jij het geld willen besteden op jouw school? 

Laat het ons weten door hieronder de korte vragenlijst (max. 3 minuten) in te vullen!

Korte vragenlijst voor PO, VO & mbo: zo zou ik het overheidsgeld besteden