Ben je leraar in groep 1, 2 of 3? OnderwijsAdvies heeft diverse opleidingen die je helpen het onderwijs aan jonge kinderen (nog) beter af te stemmen op hun belevingswereld. Eén daarvan is de Opleiding intensieve training Specialist Het Jonge Kind.

De Intensieve training Specialist Het Jonge Kind, een must voor leraren in groep 1,2

De Intensieve training Specialist het Jonge Kind is een 'must' voor beginnende leraren 1,2(en 3) of meer ervaren leraren die het onderwijs aan jonge kinderen meer 'uitdagend en betekenisvol' willen maken! De training geeft volop aandacht aan specifieke achtergrondinformatie, kennis, leerkrachtvaardigheden en actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs/VVE waardoor het onderwijs betekenisvoller en uitdagender wordt!

⇑De groep die in december jl. de intensieve training afrondde, was erg enthousiast! 

Enkele reacties van deelnemers (leraren groep 1,2):

Etteke Jaarsma van Basisschool Paulus uit Castricum:

  • "Ik heb geleerd anders naar het spel van de kinderen te kijken. Ik gun mezelf vaker de tijd om te gaan zitten en te kijken naar wat de kinderen doen. Ik zie meer en weet daardoor beter in welke ontwikkelingsfase de kinderen zich bevinden."
  • "Ik durf ook meer 'los te laten' waardoor ik letterlijk de handen vrij heb om mee te spelen. Ik ga meer meespeelsituaties inplannen. Meespelen gebeurt nu ook vaak spontaan. Daar is op zich niets mis mee, maar ik kan er meer uit halen als ik van tevoren bedenk met wie ik ga meespelen en wat mijn doel is."
  • "De module 'creativiteit' heeft me bijzonder geraakt. Aandacht voor processen en het aanbieden van verschillende materialen. Ik heb nog lang niet alles verzameld maar ben blij met de rijke ideeën!"

Ilonka Vis van de Max Havelaarschool uit Delft zegt:

  • "Ik heb ontzettend veel geleerd over rijke hoeken, spelbegeleiding en de verschillende niveaus van spel. Het hoekenplan heeft mij ontzettend geholpen bij het creëren van rijke themahoeken met kansen om te werken aan beginnende gecijferdheid en geletterdheid."
  • "Het langzaam opbouwen van de hoek samen de kinderen heeft iets van de verantwoordelijkheid bij mij weggenomen en teruggegeven aan de kinderen. Zijn zijn nu medeverantwoordelijk voor hun eigen speelomgeving. Wat is het leuk om hun ideeen te horen en hun enthousiasme te zien als zij van thuis weer spulletjes meenemen voor de hoek!"

Lisanne de Rijk van de Wethouder Brederodeschool in Rijswijk:

  • "De opleiding heeft me laten zien dat je met eenvoudige middelen het onderwijs kunt maken. Alles wat je nodig hebt zijn kinderen, doelen en je creativiteit."
  • "Ik ben er achter gekomen dat ik een hele goede juf ben en ik ben trots op mijn vak! Het kleuteronderwijs past mij als een warme jas!"
  • "Ik hoop dat ik tot mijn pensioen kleuterjuf mag blijven en dat ik nog heel vaak verliefd en ontroerd mag raken door de kinderen die ik les mag geven!" 

Intensieve training Specialist Het Jonge Kind start op 24 september 2020

Tijdens de opleiding wordt steeds een koppeling gemaakt met de praktijk. Leraren leren observeren, ontwikkeling kennen en herkennen, begeleiden, stimuleren en inspireren. Ze leren beredeneerd aanbod vanuit de doelen te verpakken in spel- en onderzoeksactiviteiten, maar ook leren zij hoe zij een optimale speelleeromgeving kunnen inrichten. 

Betekenisvol, uitdagend en sfeervol: daar ontwikkelen en leren kleuters door. Lees meer over: