De Nederlandse AI Coalitie lanceert in samenwerking met onderwijsexperts de AI bewustwordingscursus over de toepassing van AI in het onderwijs: AI voor Onderwijs. Een gratis online cursus die in eigen tijd en tempo te volgen is. Het doel van de cursus is bewustwording creëren bij professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs.

Gratis cursus AI in het onderwijs

Veranderende kwaliteitseisen, toenemende regeldruk en het lerarentekort. Het beroep van de leraar verandert en staat steeds meer onder druk. AI (‘artificial intelligence’) biedt kansen om leraren te ondersteunen in hun vak. Zo kan AI ondersteunen in het geven van feedback, leren op maat, en overgangsbeslissingen. Naast mogelijkheden brengt de toepassing van AI in het onderwijs óók uitdagingen met zich mee – onder meer privacy en profilering.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen in de cursus. In slechts 2 uur tijd bespreekt de cursus de basisbegrippen zoals algoritmesAI, machine learning en deep learning. Interessante tracks en boeiende verhalen uit het onderwijs laten leerkrachten, docenten en bestuurders de wereld van AI zien binnen hun werkveld. Cursisten kunnen bij de start van de cursus zelf kiezen of zij de cursusvariant voor het voortgezet onderwijs of het primair onderwijs volgen. Aan het eind van de cursus verdient de cursist een certificaat.

Nederlandse AI Coalitie brengt in de maand juni 'AI in het onderwijs' onder de aandacht via presentaties, panelgesprekken en webinars. En een cursus voor PO en VO die je eigen tempo kunt volgen. Kijk voor hele programma op Surf.nl.