Samen met de Universiteit Leiden starten wij in januari 2020 een onderzoeksproject naar het versterken van probleemoplossingsvaardigheden. Groep 7 (plusklas) leerlingen nodigen wij van harte uit om deel te nemen! Meedoen is leerzaam en leuk!

Onderzoek naar probleemoplossingsvaardigheden bij goed presterende kinderen

Samen met de Universiteit Leiden, onder begeleiding van dr. Bart Vogelaar, gaat in januari een onderzoeksproject van start. Het onderzoek bekijkt het mogelijke effect van een nieuwe training die zich richt op het versterken van probleemoplossingsvaardigheden bij rekenopgaven door middel van:

  • het vergroten van metacognitieve kennis over 'probleem oplossen'
  • en het versterken van het werkgeheugen bij goed presterende kinderen

Waaruit bestaat het (voor)onderzoek?

We zijn op zoek naar leerlingen uit groep 7 die onderwijs in een plusklas ontvangen. Het onderzoek bestaat uit een voormeting, de training, een nameting en een follow up.
De voormeting bestaat uit:

  • de resultaten van de kinderen op de januari CITO toetsen Rekenen en Begrijpend Lezen
  • een aantal korte testjes naar cognitieve vaardigheden, werkgeheugen en divergent denken
  • en een vragenlijst over metacognitie.

Deze voormeting zouden wij graag al in januari willen starten. De gegevens van de kinderen worden zorgvuldig behandeld en op gecodeerde wijze opgeslagen.

Hoe ziet de training 'probleem oplossen' eruit?

De training bestaat uit acht sessies van een uur. De training wordt twee keer per week op school aangeboden en wordt verzorgd door een master student psychologie die gedegen is getraind in de afname van de training en de testinstrumenten.

Een sessie bestaat uit:

  • een introductie, bestaande uit verschillende werkvormen om kinderen meer inzicht te geven in metacognitieve elementen die in verband staan met 'probleem oplossen' bij rekenopgaven.
  • vervolgens oefenen de kinderen met hun werkgeheugen door middel van een werkgeheugen luistertaak.
  • daarna komt het echte 'probleem oplossen' aan bod dat geoefend wordt aan de hand van een stappenplan.

Meedoen is al een verrijkende ervaring op zich

Aan onderzoek meedoen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de wetenschap, maar het is ook heel interessant. De deelnemers krijgen een beeld van de wijze waarop (wetenschappelijk) onderzoek wordt uitgevoerd en zien van dichtbij wat het ontwikkelen van kennis inhoudt. Het zal een verrijkende en leerzame ervaring zijn. Ook worden de kinderen na afloop van het onderzoek kort op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Meedoen? Graag!

Wij zoeken basisscholen met plusklassen in het werkgebied van OnderwijsAdvies die mee willen doen aan dit onderzoek! Deelname is volledig kosteloos. Mocht je nog niet benaderd zijn maar wel interesse hebben, meer informatie kun je opvragen bij Mirjam de Vreeze.

IMG 9181Mirjam De Vreeze Westgeest Zoetermeer
Mirjam de Vreeze-Westgeest
  • Orthopedagoog generalist
Zoetermeer