De Zomerschool op De Regenboog was een groot succes! Directeur Anna Vreugdenhil is trots op haar leerlingen."Zij zijn zo gemotiveerd en hebben zo veel geleerd! De Zomerschool zorgt ervoor dat ze het nieuwe schooljaar goed beginnen!"

De Zomerschool op De Regenboogschool groot succes!

Op de Regenboogschool in Zoetermeer vond de laatste 2 weken van de zomervakantie de Zomerschool plaats. Het bestuur Unicoz had subsidie aangevraagd voor een ondersteuningsprogramma om achterstanden door Corona in te halen en gekregen. Met dat bedrag konden zij extra lesuren inkopen bij OnderwijsAdvies. OnderwijsAdvies maakte een ondersteuningsprogramma op maat voor de Regenboogschool en leverde bovendien de leraren die het gingen uitvoeren; de Regenboog hoefde alleen de materialen en de persoonlijke leerdoelen voor ieder kind over te dragen. 

En zo gebeurde het dat 48 leerlingen uit groep 3 t/m 7 waren uitgenodigd om deel te nemen aan extra taal- en rekenlessen, 3 uur per dag gedurende 2 weken. Bij de start van de Zomerschool was het nog even aftasten voor zowel de leerlingen als de juffen en meester, maar het wende snel! De leerlingen werden iedere dag enthousiaster! 

Les in kleine groepjes en veel aandacht voor ieder kind

Leerlingen hadden les in kleine groepjes. Naast de reguliere lesmethodes werden educatieve spellen gespeeld en was er voldoende tijd voor persoonlijke aandacht. Zo kregen NT2 kinderen bijvoorbeeld de gelegenheid om te vertellen over het land waar zij vandaan kwamen, er werd naar muziek geluisterd en gedanst. 

School wordt 100% ontzorgd!

De leerlingen hebben veel geleerd , gelachen en genoten. Op de laatste dag, vrijdag 28 augustus, kregen zij allemaal een certificaat uitgereikt door burgemeester Lokker van Zoetermeer. Hij vertelde hoe belangrijk school is en hoe trots hij op de leerlingen is.
Ook directeur Anna Vreugdenhil is erg enthousiast. Zij zou het liefst de Zomerschool volgend jaar willen herhalen of huiswerkmiddagen willen organiseren. "Zes weken vakantie is voor veel kinderen erg lang. Extra lesuren in de vakantie is ideaal om leerlingen bij te spijkeren en ze vinden het leuk! 
Bovendien konden mijn eigen teamleden vakantie blijven houden, zodat ook zij uitgerust aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Ik raad elke school aan om van de subsidiemogelijkheid gebruik te maken!"

zomerschool  zomerschool  Zomerschool  zomerschool

De burgemeester in gesprek met de kinderen op de Regenboogschool die hadden deelgenomen aan de Zomerweek (1). Chelsey vertelde op het podium wat ze allemaal heeft geleerd van haar 2 superlieve juffen! (2) Alle kinderen kregen uit handen van de burgemeester een certificaat (3) en bovendien was er voor ieder kind een cadeautje én champagne! (4). 

Subsidie aanvragen tot 18 september

Wil je ook van de subsidie gebruikmaken? Lees meer over de regeling en over ons aanbod op maat. Naast een zomer- of herfstschool is ook verlengde schooltijd tijdens de schooldagen mogelijk.