Het kabinet stelt extra gelden ter beschikking voor ondersteuning aan kinderen, leerlingen en mbo-studenten vanwege de coronacrisis. De tweede subsidie aanvraagronde is inmiddels gestart!

Tot 18 september kan weer subsidie worden aangevraagd!

Tot 18 september konden schoolbesturen weer subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij leerachterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Het gaat om het tweede tijdvak van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. Met deze subsidiegelden kun je inhaal- en extra ondersteuningsprogramma's organiseren tot aan aan de zomervakantie 2021. Deze programma's vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma, bijvoorbeeld na schooltijd of in de herfstvakantie. 

Al 26 miljoen toegekend voor inhaalprogramma's

 • De eerste subsidieaanvraagronde was tussen 2 en 21 juni 2020.
  In dit tijdvak is al bijna 26 miljoen euro toegekend aan het primair onderwijs en ruim 43 miljoen aan het voortgezet onderwijs. In de Infographic voor het primair onderwijs en de Infographic voor het voortgezet onderwijs is te zien dat de meeste aanvragen zijn gedaan in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Het geld werd het vaakst besteed aan een verlengde schooldag.
 • De tweede aanvraagronde was van 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020 (uitvoering tussen 1 oktober en 31 augustus 2021. Als je al subsidie hebt aangevraagd in het eerste tijdvak, moet je je opnieuw registreren. 
 • Indien nodig, komt er nog een derde aanvraagronde van 19 oktober 2020 tot en met 1 november 2020.

Subsidieregeling in het kort

 • Er is voor scholen veel vrijheid bij het opzetten en invullen van deze programma’s. Wel zal elk programma gemiddeld ten minste 30 uur aan begeleiding of ondersteuning voor een leerling omvatten.
 • De subsidieregeling gaat uit van een bedrag van 900 euro per leerling. De subsidie mag worden aangevraagd voor maximaal 10 procent van de leerlingen, op achterstandsscholen geldt maximaal 20 procent van de leerlingen. 
 • Voor het aanvragen van de subsidie hoeft geen uitgebreid plan ingediend te worden. ‘Bij de aanvraag moet wel een korte omschrijving (maximaal 250 woorden) gegeven worden van de beoogde invulling van het programma.’ Scholen mogen per termijn één aanvraag indienen
 • Kijk voor meer informatie bij 'veelgestelde vragen' Eventuele vragen kun je stellen via het loket www.lesopafstand.nl/loket.

Vragen of hulp nodig?

Scholen kunnen ervoor kiezen om het organiseren van ondersteuningsprogramma's (deels) uit te besteden, zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is. 

Kun je voor jouw school of scholen hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij:

 • het vormgeven van het ondersteuningsprogramma 
 • het indienen van de subsidieaanvraag via het online aanvraagformulier op de website van DUS-I
  (wil je de ondersteunings- /inhaalactiviteiten al aanbieden in de zomervakantie, dien dan in juni de subsidieaanvraag in)
 • of wil je graag eens sparren over de mogelijkheden?

BEKIJK ONS AANBOD OP MAAT 

Schroom niet om met ons contact op te nemen. We denken graag mee in het proces van aanvragen en uitvoeren. 
Neem voor meer informatie contact op met Dennis Riesener of Francien Hogervorst.

Meer informatie

Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden? (Kennisrotonde)

Dennis Zwart Wit (1)
Dennis Riesener
 • Accountmanager
Hoofddorp
Francien
Francien Hogervorst
 • Accountmanager
Zoetermeer