Het kabinet stelt extra gelden ter beschikking voor ondersteuning aan kinderen, leerlingen en mbo-studenten vanwege de coronacrisis. De tweede ronde subsidieaanvragen start 18 aug.

Subsidie voor inhaal en ondersteuningsprogramma's 

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben. 

244 miljoen euro voor extra ondersteuning in PO, VO en mbo 

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma.

Tijdvakken voor het indienen van een aanvraag:

 • De eerste subsidieaanvragen kunnen tussen 2 en 21 juni 2020 worden ingediend (uitvoering tussen 1 juli en 31 december, bedoeld voor scholen die al bezig zijn met een programma dat gedeeltelijk in de zomervakantie valt – zoals zomerscholen)
 • De tweede aanvraagronde is van 18 augustus 2020 tot en met 18 september 2020 (uitvoering tussen 1 oktober en 31 augustus 2021
 • Indien nodig, komt er nog een derde aanvraagronde van 19 oktober 2020 tot en met 1 november 2020.

900 euro en min. 30 uur begeleiding per leerling

 • Er is voor scholen veel vrijheid bij het opzetten en invullen van deze programma’s. Wel zal elk programma gemiddeld ten minste 30 uur aan begeleiding of ondersteuning voor een leerling omvatten.
 • De subsidieregeling gaat uit van een bedrag van 900 euro per leerling. De subsidie mag worden aangevraagd voor maximaal 10 procent van de leerlingen, op achterstandsscholen geldt maximaal 20 procent van de leerlingen. 
 • Voor het aanvragen van de subsidie hoeft geen uitgebreid plan ingediend te worden. ‘Bij de aanvraag moet wel een korte omschrijving (maximaal 250 woorden) gegeven worden van de beoogde invulling van het programma.’ Scholen mogen per termijn één aanvraag indienen
 • Kijk voor meer informatie bij 'veelgestelde vragen' Eventuele vragen kun je stellen via het loket www.lesopafstand.nl/loket.

Vragen of hulp nodig?

Scholen kunnen ervoor kiezen om het organiseren van ondersteuningsprogramma's (deels) uit te besteden, zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is. 

Kun je voor jouw school of scholen hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij:

 • het vormgeven van het ondersteuningsprogramma 
 • het indienen van de subsidieaanvraag via het online aanvraagformulier op de website van DUS-I
  (wil je de ondersteunings- /inhaalactiviteiten al aanbieden in de zomervakantie, dien dan in juni de subsidieaanvraag in)
 • of wil je graag eens sparren over de mogelijkheden?

BEKIJK ONS AANBOD OP MAAT 

Schroom niet om met ons contact op te nemen. We denken graag mee in het proces van aanvragen en uitvoeren. 
Neem voor meer informatie contact op met Dennis Riesener of Francien Hogervorst.

Meer informatie

Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden? (Kennisrotonde)

Dennis Zwart Wit (1)
Dennis Riesener
 • Accountmanager
Hoofddorp
Francien
Francien Hogervorst
 • Accountmanager
Zoetermeer