In het najaar kunnen scholen in de regio Holland Rijnland gebruikmaken van extra gastlessen op het gebied van verkeerseducatie. 

Extra gastlessen mogelijk voor scholen in regio Holland Rijnland!


Vanwege corona zijn er dit schooljaar een aantal verkeersactiviteiten gecanceld. Daarom biedt Holland Rijnland (samenwerking tussen een aantal gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid) in de periode augustus - december 2021 extra gastlessen aan.

Alle gastlessen duren één uur:

  • Pas op, een verkeersbord! Voor groep 4 t/m 6: de leerlingen leren tijdens deze les de betekenis van een aantal verkeersborden kennen. Ook worden de verschillende soorten verkeersborden behandeld. Dit doen ze middels de instructie van de Bokabox en vervolgens door een virtuele tour te maken door de wijk middels Google Street view op het digibord.
  • Check en pimp je fiets. Voor groep 4 t/m 7: Bij de activiteit Check en Pimp je fiets gaan kinderen met behulp van fietscontrolekaarten samen met een verkeersleerkracht aan de slag om hun fiets te controleren en tegelijkertijd kunnen zij hun fiets met behulp van materialen versieren.
  • School-thuis route Voor groep 5 t/m 8: een gastles met een verkeersleerkracht waarbij de knelpunten in de directe school-thuis omgeving in kaart worden gebracht via schoolroute.nl. De uitkomsten van het knelpunten onderzoek kunnen eventueel worden gedeeld met de gemeente. Het knelpunten onderzoek kan ook door ouders ingevuld worden. 
  • VerkeersQuizzz. Voor groep 6 t/m 8: een interactieve quiz over (meer dan alleen) verkeerssituaties. Deze les wordt door een verkeersleerkracht in de klas gegeven.
  • Fiets Focus AAN! Voor groep 7 en 8: een interactieve gastles van een verkeersleerkracht over de gevaren van de mobiel en afleiding op de fiets, geen mobiel op de fiets dus!
  • Dode hoek - de theorie. Voor groep 7 en 8 van scholen die zich hebben opgegeven voor de dode hoek les: een theorieles over de gevaren van de dode hoek. Deze les wordt gegeven door een verkeersleerkracht in de klas voorafgaand aan de praktijkles van de dode hoek.

Geïnteresseerd? Kijk hier voor een verdere toelichting en voor het aanmeldformulier

Meld je snel aan, want op = op.