Hoe kun je controversiële onderwerpen, die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de Islam, Holocaust, racisme of seksuele identiteit, bespreken in de klas? Bereid je leerlingen voor op een samenleving met verschillen.

Hoe voer jij lastige gesprekken in de klas?

Leraren vinden het soms moeilijk om in gesprek te gaan met anderen die heel anders denken dan zij, bijvoorbeeld met leerlingen die meningen hebben die niet stroken met de Nederlandse normen en waarden. Hoe bereid je je voor op gesprekken over maatschappelijk controversiële onderwerpen die voor spanningen kunnen zorgen? 

Als de basis maar orde is, werk aan burgerschap!

Wat is jouw taak als leraar met betrekking tot burgerschap? Hoe bereid je je leerlingen voor op een samenleving waar altijd spanning is tussen 'gelijke behandeling' en 'vrijheid van meningsuiting'?
Er zijn goede preventieve methodes en programma's, zoals Kwink, Kanjertraining en Vreedzame school, die de leerlingen een goede basis meegeven met betrekking tot burgerschap en sociale integratie. Verschillen in denken en cultuur mogen er zijn. Maar hoe gaan we met de verschillen in denken om? Hoe gebruik je je stem in een democratie, wat spreek je met elkaar af in de school? En hoe kan je ouders daarbij betrekken?

Leerlingen leren na invoering van deze programma's verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en verschillen te respecteren. Zodat leerlingen respectvol naar elkaar toe blijven en kunnen samenwerken met elkaar. De methodes en programma's bieden een doorgaande lijn op sociaal emotioneel en pedagogisch klimaat. Uit ervaring blijkt dat de verbondenheid van de groep en de school groeit. 

Maak van je leerlingen kritisch denkende en vreedzame burgers

OnderwijsAdvies heeft een expertteam met gecertificeerde 'vreedzame school', Kwink en Kanjer -trainers in dienst die je kunnen helpen om een goede basis voor burgerschap op jouw school te realiseren. Zij kunnen je adviseren over hoe je leerlingen voorbereidt op onze - toekomstige - samenleving. Neem contact met ons op als je vragen of ondersteuning nodig hebt. Interesse? Laat het ons weten.  

Podcast Borgers van Burgerschap

De Vreedzame school heeft een reeks podcasts gemaakt over Burgerschap. Een daarvan gaat over 'lastige onderwerpen in de groep' (duur 40 minuten). In deze podcast wordt gesproken over mogelijke manieren hoe je als leraar/ docent het onderwerp bespreekbaar kunt maken, afhankelijk van je doel.

Bjorn Wansink: "Het beste is om leerlingen/ studenten de ruimte te geven om hun mening te uiten, hoe extreem deze ook is. Blijf met ze in gesprek, luister naar wat ze te vertellen hebben. Dat kan eigenlijk alleen als je een goede relatie hebt met de leerling." 

Luister naar de podcasts 'Borgers van Burgerschap' gemaakt door de Vreedzame School.

 

Vergroot de veiligheid op school!

En word veiligheidscoördinator! Scholen zijn verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Volg de training en help de pestproblematiek te verminderen en te voorkomen.

Vergroot de veiligheid op school!