Om de achterstanden in het po niet verder op te laten lopen bieden onderwijsadviesbureaus aan om gericht te helpen met een #Aanvalsplan om kwetsbare leerlingen te helpen. Zo voorkomen zij dat leerverschillen tussen leerlingen verder oplopen.

Aanvalsplan onderwijsadviesbureaus om kwetsbare leerlingen te helpen

In toenemende mate groeit de zorg over de oplopende achterstanden in het basisonderwijs. Scholen en leraren leveren op dit moment al een enorme prestatie. Om de achterstanden niet verder op te laten lopen moeten zij zo snel mogelijk worden ondersteund.

Onderwijsadviesbureaus verenigd in de branchevereniging EDventure bieden aan om gericht te helpen. Met hun aanvalsplan willen zij eraan bijdragen dat leerverschillen tussen leerlingen niet verder oplopen.
Ook hopen zij daarmee de werkdruk onder leraren te verlagen. Op langere termijn kunnen onderwijsadviesbureaus scholen bijstaan om hun taal, lees- en rekenbeleid te verbeteren. Zo willen zij eraan bijdragen om structureel onderwijsachterstanden aan te pakken.

Onderzoek van DUO naar de werkbeleving in het primair onderwijs laat zien dat leerkrachten ook zien dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis sterk verslechterd is. “De werkdruk op scholen is ongekend hoog. Leraren verzorgen vaak naast online onderwijs ook de noodopvang op school. Daar bovenop nog extra aandacht geven aan kwetsbare leerlingen is bijna ondoenlijk. De kinderen lopen vooral achterstanden op in taal en rekenen of kampen met sociaal-emotionele problemen. Dit is precies waar wij nu willen en kunnen bijspringen. Een landelijk dekkend netwerk van onderwijsexperts staat klaar om te helpen”, aldus Margreet de Vries, directeur-bestuurder van EDventure.

Wil je gebruikmaken van de ondersteuning die OnderwijsAdvies biedt?

Wil je advies over de extra hulp die je op jouw school / scholen kunt inschakelen?

Neem dan contact op met je eigen accountmanager of met:

Meer informatie: