Zeven procent van de leerlingen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wanneer is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis en hoe kom je daarachter?

Internationale dag van logopedie

6 maart is het de internationale dag van de logopedie. Bij OnderwijsAdvies werken 15 logopedisten die zich dagelijks bezighouden met vragen over spraak- en taalontwikkeling bij kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Een van de meest voorkomende vragen is: is er sprake van een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

De prevalentie van taalontwikkelingsstoornissen is ongeveer 7%. Dit betekent dat de kans groot is dat je een leerling met TOS in de groep hebt.

Hoe kom je er achter of er sprake is van een TOS?

Deze vraag is niet heel simpel te beantwoorden. Een eerste stap is het doen van een uitgebreid taalonderzoek waarmee je een goed beeld krijgt van de gehele taalontwikkeling. Dit adviseren wij bij zowel één- als meertalige kinderen. De logopedisten van OnderwijsAdvies kunnen je hierbij helpen.

Welke voordelen heeft dit uitgebreide taalonderzoek?

  • Het is laagdrempelig voor ouders en kind, het onderzoek vindt binnen de vertrouwde omgeving van de school plaats.
  • Ouders en school worden gezamenlijk betrokken bij het onderzoek.
  • Er vindt directe terugkoppeling en advisering plaats naar ouders, intern begeleider en leerkracht.
  • De logopedist van OA kijkt met een brede blik naar de ontwikkeling van het kind.
  • Ook aanvullend onderzoek kan binnen OA uitgevoerd worden (denk aan intelligentie onderzoek).

Meer informatie?

Bekijk de factsheet over TOS.

Neem contact op met één van de teamleiders van de afdeling logopedie;