1801 heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling behaald; dat betekent dat onze opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat ze de beste service, kennis en kwaliteit krijgen wanneer ze met 1801 in zee gaan

1801 jeugd & onderwijsadvies behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

1801 heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling behaald. Het Keurmerk Onderwijsontwikkeling is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit Keurmerk OON in onderwijsadviesmarkt. Het keurmerk wordt afgegeven door Onderwijsontwikkeling Nederland, de brancheorganisatie van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat 1801 voldoet aan de kwaliteitseisen. Ook heeft 1801 de CEDEO erkenning voor klanttevredenheid behaald. Dit zijn twee voorwaarden om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen. Met het keurmerk wil de branchevereniging onderwijsorganisaties helpen bij het selecteren van de best passende externe partners als het gaat om onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling.

Foto: Ronald van Rooden, bestuurder van 1801 en Margreet de Vries, directeur van OON

Ronald van Rooden: “We zijn blij met het behalen van het Keurmerk Onderwijsontwikkeling. Dit betekent dat onze opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat ze de beste service, kennis en kwaliteit krijgen wanneer ze met 1801 in zee gaan.”

Meer grip op private partijen die werken in het publieke domein

Het keurmerk is een antwoord op de politieke wens om meer grip te krijgen op de private partijen die werkzaam zijn in het publieke domein onderwijs.
Margreet de Vries: “Onderwijsontwikkeling Nederland pleit al langer voor meer regulering als het gaat om private partijen die diensten leveren in het publieke domein. Iedereen kan vandaag nog een onderwijsadviesbureau starten, zonder dat er eisen gesteld worden aan bewezen effectiviteit, continuïteit van de dienstverlening en verankering van de kennis in de onderwijsorganisaties. Voor scholen is het vaak lastig om in het woud van aanbieders de juiste partner te kiezen. Met dit keurmerk willen we scholen daarbij helpen.”

Eisen keurmerk

Om het keurmerk Onderwijsontwikkeling te mogen dragen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Daarnaast dienen de leden in het bezit te zijn van een CEDEO erkenning voor klanttevredenheid. Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van de opdrachtgevers tevreden is over de dienstverlening van 1801.

Tot slot onderschrijven de leden een aantal leidende principes die vastgelegd zijn in het ledenstatuut van de vereniging. Het keurmerk vervangt het oude keurmerk Onderwijsadvies. Voor het nieuwe keurmerk zijn de criteria rond kennismanagement aangescherpt. Peter IJsenbrant, lead auditor van EIK Certificering: “We vragen van de onderwijsadviesbureaus onder andere om aan te tonen hoe zij kennis blijvend inventariseren, ontwikkelen, delen, toepassen, evalueren en onderhouden. Kennismanagement vraagt tijd, energie en geld, maar is absoluut voorwaardelijk voor succesvolle dienstverlening in deze steeds sneller veranderende en alsmaar complexere wereld van leren en ontwikkelen.”

Meer weten over het Keurmerk Onderwijsontwikkeling? Download de:

De veelgestelde vragen over het Keurmerk Onderwijsontwikkeling