Tevreden klanten, daar gaan wij voor!

Wij, medewerkers bij OnderwijsAdvies doen er alles aan om kwalitatief goede diensten te leveren. Dat vinden wij belangrijk. Toch kan het zijn dat je over een product of activiteit niet helemaal tevreden bent. In dat geval horen wij graag van jou, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als je punten van kritiek hebt, nodigen wij je uit deze met ons te delen. In eerste instantie zul je dit doen tijdens een gesprek met de betrokken adviseur en/of zonodig met de (account)manager.

Dit gesprek zal in de meeste gevallen leiden tot voldoende duidelijkheid en een oplossing voor het probleem. Als bovenstaand gesprek niet tot de gewenste resultaten leidt, kun je gebruikmaken van onze klachtenregeling. Je meldt de klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk bij de betreffende manager of aan de directie van OnderwijsAdvies. Voor het indienen van een klacht kun je het klachtenformulier gebruiken. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

Klachtenregelement

Klachtenformulier