OnderwijsAdvies > Direct regelen > Niet tevreden?

Tevreden klanten, daar gaan wij voor
Wij, medewerkers bij OnderwijsAdvies doen er alles aan om kwalitatief goede diensten aan u te leveren. Dat vinden wij van het allergrootste belang. Toch kan het zijn dat u over een product of activiteit niet helemaal tevreden bent. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Samen op zoek naar een oplossing
Als u punten van kritiek heeft, nodigen wij u uit deze met ons te delen. In eerste instantie zult u dit doen tijdens een gesprek met de betrokken adviseur en/of zo nodig met de (account)manager. Dit gesprek zal in de meeste gevallen leiden tot voldoende duidelijkheid en een oplossing voor het probleem.

Indienen formele klacht
Als bovenstaand gesprek niet tot de gewenste resultaten leidt, kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. U meldt de klacht mondeling, telefonisch of schriftelijk bij de betreffende manager of aan de directie van OnderwijsAdvies. Voor het indienen van een klacht kunt u het klachtenformulier gebruiken. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.