Download of bekijk onze folders en brochures

Flyer Vergoede zorg tbv gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling

Deze vergoede zorg is voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) bij wie de sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling het leren in de weg staat en...

Folder Dyslexie Onderzoek vergoed vanuit de Jeugdwet, informatie voor scholen

U hebt in uw groep een leerling met dyslexie die in behandeling is bij Onderwijszorg Nederland. In deze brochure vindt u informatie over de inhoud en opzet...

Folder Dyslexie Onderzoek vergoed vanuit de Jeugdwet, informatie voor ouders

Uw kind komt in aanmerking voor vergoede behandeling dyslexie. Via deze flyer willen we u informeren over onze werkwijze. Hoe is de behandeling opgebouwd...