OnderwijsAdvies > Direct regelen > Dyslexie voor scholen

Alles wat u wilt weten over dyslexie

*Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoed onderzoek bieden we de mogelijkheid om een ‘niet-vergoed’ onderzoek te verrichten.. Lees meer.

Folder Dyslexie Onderzoek vergoed vanuit de Jeugdwet, informatie voor scholen

U hebt in uw groep een leerling met dyslexie die in behandeling is bij Onderwijszorg Nederland. In deze brochure vindt u informatie over de inhoud en opzet...

Diverse vormen van dyslexieonderzoek