OnderwijsAdvies > Direct regelen > Alle aanmeldformulieren

Alle aanmeldformulieren voor ONL, onderzoek, logopedie, oA Leerhuis, Verkeer etc. vindt u hier!

SCHOLEN:

Als u een leerling aanmeldt, voor een onderzoek hebben we gegevens nodig. Daarom vragen we school én ouders aanmeldformulieren in te vullen. Er zijn verschillende formulieren voor verschillende onderzoeken:

OUDERS:

Wanneer uw kind door school wordt aangemeld voor een onderzoek of behandeling, ontvangen we van u graag informatie over uw kind. Hieronder staan de aanmeldformulieren die u als ouders dient in te vullen voor het onderzoek plaatsvindt.

ONL Dyslexie (vergoed door gemeente, vanuit de Jeugdwet)

Vergoede zorg/ Basis GGZ (vergoed door gemeente, vanuit de Jeugdwet)

Overig onderzoek/ behandeling

Diversen

VERKEER:

ONL aanmelding? Zorg voor een compleet dossier!

We kunnen ieder dossier binnen een week in behandeling nemen. Voorwaarde is wel dat het dossier compleet is. Dus let goed op of alle handtekeningen erop staan, alle gegevens ingevuld en alle bijlagen meegestuurd. 

Als het dossier compleet is, kunnen we sneller helpen!